Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Leergroep 132452/2149/2122/1/60
Studiegids

Leergroep 1

32452/2149/2122/1/60
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
 • Graduaat sociaal-cultureel werk
In andere opleidingen:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Leergroep 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Boukchour Jamila, El Faissouni Yassine, Marynissen Tinne, Michielsen Maarten, Proost Stefanie, Taverniers Jessi, Vande Walle Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Leergroep 1 behandelt sollicitatie, sociale kaart, verkenning van het werkveld, grondhouding, reflectie en zelfkennis. 
Het olod Leergroep 1 bereidt voor op het betreden van de eerste werkplek en begeleidt in de zoektocht naar deze werkplek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: contact: Legt professioneel, respectvol en empathisch contact met de cliënt, het cliëntsysteem en andere relevante actoren.
De student voert een professioneel telefoongesprek.
De student onderzoekt kritisch welke werkplek bij hem/haar past.
De student schrijft een sollicitatiebrief naar een toekomstige werkplek.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student benoemt de verschillende aspecten van zijn zelfbeeld.
De student positioneert zichzelf als lerende in de leergroep.
De student positioneert zichzelf als lerende in de praktijkcontext (vrijwilligerswerk).
De student past de theorie van het kernkwadrant van Ofman toe op zichzelf.
De student omschrijft de gevolgen van het eigen kernkwadrant in relatie tot anderen.
De student past het aangereikte reflectiemodel toe op zijn/haar werkstukken.
De student integreert bepaalde aspecten van de grondhouding (professionaliteit, empathie, respect, betrokkenheid, kritische kijk etc.) in zijn handelen in de praktijkcontext (vrijwilligerswerk).
De student onderzoekt kritisch welke werkplek bij hem/haar past.
De student ontwikkelt de vaardigheid om zijn (professioneel) gedrag aan te passen op basis van gekregen feedback in de leergroep.
01: grondhouding: Stelt de cliënt centraal, bevordert empowerment, emancipatie en sociale cohesie, uitgaande van de mensenrechten en met respect voor gelijkwaardigheid en diversiteit.
De student integreert bepaalde aspecten van de grondhouding (professionaliteit, empathie, respect, betrokkenheid, kritische kijk etc.) in zijn handelen in de praktijkcontext (vrijwilligerswerk).

Leerinhoud

 • sollicitatietraining
 • vrijwilligerswerk uitvoeren
 • werkplek zoeken 
 • toepassingen grondhouding
 • reflectiemodel
 • kernkwadranten 
 • zelfbeeld

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)132,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen38,00 uren
Werkplekleren en/of stage20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen110,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00
AcademiejaarReflectieopdracht60,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie waarvoor aanwezigheid en een actieve leerhouding noodzakelijk is.