Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Psychosociale gespreksvoering32456/2149/2122/1/02
Studiegids

Psychosociale gespreksvoering

32456/2149/2122/1/02
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Psychosociale gespreksvoering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Boutchakate Samirah, Delpire Johan, Heylen Clara, Taverniers Jessi, Verschaeren Edward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Psychosociale gespreksvoering behandelt gespreksvormen, gesprekstechnieken, de basishouding van de hulpverlener en het hulpverleningsproces.
Het olod Psychosociale gespreksvoering bereidt voor op het professioneel begeleiden van cliënten aan de hand van hulpverlenende gesprekken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student maakt passend gebruik van niet-selectieve luistervaardigheden in een hulpverlenend gesprek.
De student maakt een onderscheid tussen persoonsgericht en omgevingsgericht handelen.
De student legt de fasen van het hulpverleningsproces uit.
De student maakt een onderscheid tussen directief en non-directief handelen.
De student analyseert de beginsituatie van de cliënt
06: communicatie: Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in begrijpelijke en correcte taal, hanteert adequaat diverse communicatie- en interactievormen en zorgt voor de administratieve opvolging.
De student maakt passend gebruik van verschillende gespreksvormen.
De student legt het gebruik van niet-selectieve luistervaardigheden uit.
De student legt het gebruik van verschillende gespreksvormen uit.
De student legt het gebruik van selectieve luistervaardigheden uit.
De student legt het gebruik van regulerende vaardigheden uit.
De student legt het gebruik van nuancerende vaardigheden uit.
De student maakt passend gebruik van selectieve luistervaardigheden in een hulpverlenend gesprek.
De student maakt passend gebruik van regulerende vaardigheden in een hulpverlenend gesprek.
De student maakt passend gebruik van nuancerende vaardigheden in een hulpverlenend gesprek.
De student maakt passend gebruik van niet-selectieve luistervaardigheden in een hulpverlenend gesprek.
01: grondhouding: Stelt de cliënt centraal, bevordert empowerment, emancipatie en sociale cohesie, uitgaande van de mensenrechten en met respect voor gelijkwaardigheid en diversiteit.
De student neemt de basishouding van emancipatorisch handelen aan in een gesprek.
De student legt de basishouding van emancipatorisch handelen uit.

Leerinhoud

  • Biopsychosociaal model.
  • Grondhouding rond emancipatorisch handelen.
  • Fasen in hulpverlenende gespreksvoering van intake tot afsluiting.
  • Gesprekstechnieken: SOFTEN, actief luisteren, niet-selectieve, selectieve, regulerende, nuancerende, confronterende technieken.
  • Gespreksvormen: intakegesprek, slechtnieuwsgesprek, adviserend gesprek, motiverend gesprek, doorverwijsgesprek, probleemoplossend gesprek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)18,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)129,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00
AcademiejaarKennistoets50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00