Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Praktisch burgerlijk recht32458/2149/2122/1/70
Studiegids

Praktisch burgerlijk recht

32458/2149/2122/1/70
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
  • Graduaat sociaal-cultureel werk
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Praktisch burgerlijk recht
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gondry Sarah, Vleugels Evelien, Wouters Leendert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Praktisch burgerlijk recht behandelt de voornaamste aspecten uit het burgerlijk recht die van toepassing zijn binnen het maatschappelijk werk.
Het OLOD Praktisch burgerlijk recht bereidt voor op het informeren en educeren van cliënten en het gebruik maken van de juiste regelgeving binnen administratieve opdrachten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: beroepsethisch: Handelt bewust binnen een beroepsethisch en wettelijk kader.
De student formuleert de inhoud van het burgerlijk recht en onderkend de meerwaarde ervan binnen zijn werkveld.
De student begrijpt de wetgeving omtrent de verschillende onderdelen van het burgerlijk recht.
08: hulpverlening: In nieuwe en complexe contexten informeert en adviseert de gegradueerde de cliënt en het cliëntsysteem bij hun hulpvragen en noden.
De student legt in eigen woorden uit hoe vanuit een opgegeven casus burgerlijk recht toegepast moet worden.
De student geeft voorbeelden van casussen aan uit het werkveld die verbonden zijn met het burgerlijk recht.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student begrijpt de wetgeving omtrent de verschillende onderdelen van het burgerlijk recht.
De student legt in eigen woorden uit hoe vanuit een opgegeven casus burgerlijk recht toegepast moet worden.

Leerinhoud

  • adoptie, naamgeving, huurwetgeving, afstamming,koop/verkoop, verbintenissen, aansprakelijkheid..

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.
  • Handboek: C. Danau, P. Dom, J. Roodhooft (2018). Praktisch burgerlijk recht uitgediept. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00