Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Leergroep 332460/2149/2122/1/41
Studiegids

Leergroep 3

32460/2149/2122/1/41
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Leergroep 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Boutchakate Samirah, Engels Anouk, Gondry Sarah, Marynissen Tinne, Polak Robin, Proost Stefanie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Leergroep2 OF eerder ingeschreven voor Leergroep2.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 112,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Leergroep 3 behandelt het begeleiden van cliënten als maatschappelijk werker. 
Het OLOD Leergroep 3 bereidt de studenten voor op professionele begeleiding van individuele cliënten doorheen de verschillende fasen van het hulpverleningsproces. 
  

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student voert een intake uit.
De student voert op een professioneel verantwoorde wijze een probleembepaling uit.
De student voert op een professioneel verantwoorde wijze een probleembespreking uit.
De student voert op een professioneel verantwoorde wijze een probleemoplossing/behandeling uit.
De student voert op een professioneel verantwoorde wijze een afronding en evaluatie van het hulpverleningsproces uit.
De student analyseert zijn professioneel functioneren als begeleider van het individuele hulpverleningsproces.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student reflecteert over zijn professioneel functioneren als begeleider van het individuele hulpverleningsproces
De student beschrijft een complexe cliëntsituatie met aandacht voor diversiteit, recht, psychisch welzijn en maatschappelijke context.
De student analyseert zijn professioneel functioneren als begeleider van het individuele hulpverleningsproces.

Leerinhoud

  • Attitudes van emancipatorisch handelen
  • Fasen van het hulpverleningsproces (intake, probleembepaling, probleembespreking, probleemoplossing, afronding/evaluatie) aan de hand van verschillende gespreksmodellen.
  • Complexe cliëntsituaties (gelinkt aan diversiteit, recht, psychisch welzijn, mens en samenleving)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00
AcademiejaarReflectieopdracht50,00

Toetsing (tekst)

De toetsing bestaat uit simulaties van complexe cliëntsituaties in functie van analyse, reflectie en bijsturing. Zowel de uitvoering als de reflectie wordt beoordeeld.