Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Biologische aspecten34241/2151/2122/1/53
Studiegids

Biologische aspecten

34241/2151/2122/1/53
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Biologische aspecten
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Biologische aspecten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kustermans Stijn, Wouters Leendert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Biologische aspecten' behandelt het verkrijgen van inzicht in ziekten waarmee je als hulpverlener te maken krijgt door middel van basiskennis over pathologie, anatomie en fysiologie.
Het olod 'Biologische aspecten' bereidt voor op het bieden van een goede hulpverlening aan (chronisch) zieke cliënten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student beschrijft de werking van zintuigen in het algemeen
De student beschrijft hoe de werking van de hersenen effect heeft op gedrag en psychische processen
De student herkent, beschrijft en verklaart praktijkgerelateerde aandoeningen door te verwijzen naar de werking van de hormonen
De student legt verbanden tussen de basale principes van erfelijkheidsleer en de overerving van kenmerken van de mens
De student werkt oefeningen ivm de overervingsprincipes uit
De student herkent, beschrijft en verklaart praktijkgerelateerde aandoeningen door te verwijzen naar de werking van de zintuigen
De student herkent, beschrijft en verklaart praktijkgerelateerde aandoeningen door te verwijzen naar de werking van het zenuwstelsel
De student beschrijft de algemene werking van het endocrien stelsel
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student herkent levensbedreigende situaties en grijpt in conform de voorgeschreven procedure.
De student past de noodzakelijke eerste hulp toe.
De student voert BLS (basic life support) met en zonder AED (automatische externe defibrillator) uit.

Leerinhoud

 • werking en aandoeningen van:
 • de hersenen
 • het zenuwstelsel
 • het endocrien stelsel
 • de zintuigen
 • evolutietheorie
 • erfelijkheidsleer
 • EHBO:
 • levensbedreigende situaties
 • eerste hulp
 • basic life support

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00
Tweede examenperiodeKennistoets70,00

Toetsing (tekst)

De overdracht van een deelcijfer behaald voor een deelexamen is mogelijk.