Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Communicatieve vaardigheden2368/2151/2122/1/55
Studiegids

Communicatieve vaardigheden

2368/2151/2122/1/55
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Communicatieve vaardigheden
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Communicatieve vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Anthonissens Nans, De Wachter Bessie, Rogge Eveline, Wieërs Marleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Communicatieve vaardigheden' behandelt het professioneel communiceren door middel van communicatieve basisvaardigheden aan te leren met behulp van communicatietheorieën en gesprekstechnieken.
Het olod 'Communicatieve vaardigheden' bereidt voor op het professioneel communiceren als zorgverlener ten opzichte van de zorgvragen, collega's en andere actoren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Eigen referentiekader: De gegradueerde handelt vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. De gegradueerde is zich bewust van het eigen referentiekader en handelt vanuit erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten en cliëntsystemen.
De student fomuleert een empathische reactie
De student neemt in een oefensituatie de basisvaardigheden luisteren, empathie, respect en acceptatie als minimum houding aan
06: Communiceren: De gegradueerde communiceert respectvol en doelgericht met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student benoemt de gesprekstechnieken en het effect van deze technieken
De student past in een oefensituatie (simulatie hulpverleningsgesprek) gesprekstechnieken doelgericht toe.
De student benoemt de verschillende niveaus in een boodschap en de invloed hiervan op interactie
De student past de communicatietheorieën toe in een casus
De student legt het communicatieproces uit (= inzicht)
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student herkent factoren die een invloed hebben bij het ontvangen van feedback
De student reflecteert over de eigen communicatiestijl en de invloed hiervan op anderen
De student geeft constructieve feedback op de gespreksvaardigheden van een medestudent

Leerinhoud

Wat is communicatie:

- 5 axioma's
- verbale en non-verbale communicatie
- inhouds- en betrekkingsniveaus
- verbindende communicatie
- Geven en ontvangen van feedback
- basisvaardigheden:

 vragen stellen
 samenvatten
 empathisch luisteren en reageren

- communicatiemodellen:

 circulair model van communicatie
 diagnostisch en coachingsmodel gespreksvoering

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00DEEL 1 ( examen opdracht-open boek)
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00DEEL 2 (inclusief toetsing reflectie-vaardigheden) -- Zie studiewijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00DEEL 1 (examenopdracht-open boek)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00DEEL 2 (inclusief toetsing reflectie-vaardigheden) -- Zie studiewijzer

Toetsing (tekst)

De overdracht van een deelcijfer behaald voor een deelexamen is mogelijk.

Het simulatiegesprek wordt opgenomen. Deze opname wordt enkel gebruikt in functie van de evaluatie.

Bij het laattijdig of niet indienen van de hands-off examenopdracht, of het niet deelnemen aan de vaardigheidstoets simulatie, zal er 1 punt worden afgetrokken van het totaal op 20.