Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Personen met een beperking34242/2151/2122/1/87
Studiegids

Personen met een beperking

34242/2151/2122/1/87
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Personen met een beperking
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Personen met een beperking
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Ceuster Hanne, Vandenbussche Jan, Vermeulen Guido
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 112,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Personen met een beperking' behandelt de verkenning van het concrete begeleiden van mensen in diverse problematische of specifieke begeleidingssituaties. De student maakt kennis met verschillende doelgroepen van personen met een beperking.
Het olod 'Personen met een beperking' bereidt voor op het afstemmen van de hulpverleningsmethoden en -technieken aan de cliënt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een meervoudige beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een visuele beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een auditieve beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een fysieke beperking.
De student geeft een overzicht van mogelijke oorzaken en prevalentie voor de doelgroepen met een verstandelijke beperking, een fysieke beperking, een visuele beperking, een auditieve beperking en een meervoudige beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een verstandelijke beperking
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student verklaart de relevante basiswetgeving binnen de context personen met een beperking.
03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student stelt een theoretisch onderbouwd begeleidingskader voor, op maat van de cliënt uit de doelgroepen met een mentale beperking, een fysieke beperking, een visuele beperking, een auditieve beperking en een meervoudige beperking.
De student analyseert een hulpvraag voor de doelgroepen met een mentale beperking, een fysieke beperking, een visuele beperking, een auditieve beperking en een meervoudige beperking aan de hand van theoretische kaders
De student geeft een overzicht van mogelijke oorzaken en prevalentie voor de doelgroepen met een verstandelijke beperking, een fysieke beperking, een visuele beperking, een auditieve beperking en een meervoudige beperking

Leerinhoud

 • oorzaken en prevalentie
 • het begrip handicap vandaag en morgen
 • indeling niveaus en ontwikkelingsdomeinen
 • definitie
 • basiskenmerken ontwikkelingsdomeinen:
  • mensen met een fysieke beperking
  • mensen met een auditieve beperking
  • mensen met een visuele beperking
  • mensen met een meervoudige beperking
  • mensen met een mentale beperking
 • begeleidingsmethoden
 • ondersteuning a.d.h.v. theoretische kaders

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00

Toetsing (tekst)

De overdracht van een deelcijfer behaald voor een deelexamen is mogelijk.