Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Volwassenen en ouderen1997/2151/2122/1/51
Studiegids

Volwassenen en ouderen

1997/2151/2122/1/51
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Volwassenen en ouderen
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Volwassenen en ouderen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vermeulen Guido, Wouters Eve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Volwassenen en ouderen' behandelt de leefwereld van volwassenen en ouderen en de mogelijk problemen die daarbij komen kijken.
Het olod 'Volwassenen en ouderen' bereidt voor op het werken met volwassenen en ouderen en de mogelijke uitdagingen die daarbij komen kijken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student analyseert het functioneren van volwassenen en ouderen?a.d.h.v. domeinen van kwaliteit van bestaan.
De student bespreekt de oorzaken, symptomen en gevolgen van volgende problematieken in de volwassenheid: dementie, niet-aangeboren hersenletsels, arbeidsbeperking en intrafamiliaal geweld
De student illustreert de theoretische inzichten i.v.m. de besproken doelgroepen met praktische voorbeelden.
De student beschrijft de invloed van ouderdom op de verschillende ontwikkelingsgebieden (cognitief, psychosociaal, lichamelijk, emotioneel)
De student bespreekt de ondersteuningsnoden en – mogelijkheden van ouderen, mensen met dementie, met een NAH, met een arbeidsbeperking, die leven in situatie van intrafamiliaal geweld
04: Eigen referentiekader: De gegradueerde handelt vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. De gegradueerde is zich bewust van het eigen referentiekader en handelt vanuit erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten en cliëntsystemen.
De student beargumenteert zijn/haar eigen visie over de omgang met cliënten uit de besproken doelgroepen.
12: Doelstellingen: De gegradueerde werkt kritisch en constructief mee aan de doelstellingen van de eigen organisatie.
De student beschrijft de verschillende diensten en voorzieningen relevant voor de besproken doelgroepen.

Leerinhoud

 • kwaliteit van bestaan volgens Shalock
 • ouderen
 • dementie
 • niet-aangeboren hersenletsels
 • sociale economie
 • intrafamiliaal geweld
 • begeleidingsmethoden gebaseerd op methodisch denkkaders relevant voor de besproken doelgroepen
 • diensten en voorzieningen relevant voor de besproken doelgroepen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00

Toetsing (tekst)

De overdracht van een deelcijfer behaald voor een deelexamen is mogelijk.