Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Levenslooppsychologie31651/2151/2122/1/69
Studiegids

Levenslooppsychologie

31651/2151/2122/1/69
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Gaststudenten
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Olympiade
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Levenslooppsychologie
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Levenslooppsychologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Ceuster Hanne, Verschueren Fientje
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Levenlooppsychologie' behandelt basisbegrippen van de normale ontwikkeling van de mens. Het olod 'Levenslooppsychologie' bereidt voor op het correct kunnen inspelen op de levensfases die de mens doorloopt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student verklaart ontwikkelingsaspecten vanuit een ontwikkelingspsychologisch denkkader.
De student toont a.d.h.v een casus aan hoe de verschillende ontwikkelingsaspecten in de verschillende leeftijdsfasen kunnen ondersteund worden.
De student benoemt de verschillende ontwikkelingsaspecten in elke leeftijdsfase
De student schetst de evolutie van elk ontwikkelingsgebied in de levensloop
03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student formuleert eenvoudige, niet therapeutische technieken om ontwikkelingsaspecten te bevorderen

Leerinhoud

 • Lichamelijke ontwikkeling - cognitieve ontwikkeling - communicatieve ontwikkeling - sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Hechting
 • De baby - de peuter - de kleuter - het lagere schoolkind - de jongere - de volwassene - de oudere
 • Ontwikkelingspsychologische denkkaders: Piaget, Erikson, Bowbly, Kohlberg, Theory of Mind,… 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00