Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Omgaan met diversiteit31653/2151/2122/1/40
Studiegids

Omgaan met diversiteit

31653/2151/2122/1/40
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Omgaan met diversiteit
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Omgaan met diversiteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Rogge Eveline, Vandenbussche Jan, Verschueren Fientje, Vos Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Omgaan met diversiteit' behandelt het thema 'diversiteit'. De student verkent verschillende vormen van diversiteit en hoe die op elkaar inwerken.
Het olod 'Omgaan met diversiteit' bereidt voor op de toekomstige job als professioneel hulpverlener in een diverse samenleving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Eigen referentiekader: De gegradueerde handelt vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. De gegradueerde is zich bewust van het eigen referentiekader en handelt vanuit erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten en cliëntsystemen.
De student construeert het eigen referentiekader met inbegrip van het eigen gedrag en de historische en maatschappelijke factoren
08: Netwerken: De gegradueerde ondersteunt de cliënt bij het versterken en creëren van netwerken die voor de cliënt belangrijk zijn.
De student analyseert good practices op het gebied van inclusief werken in de beroepscontext
De student identificeert voorbeelden van good practices over inclusief werken in de samenleving
07: Beroepsethisch kader: De gegradueerde handelt in overeenstemming met het beroepsethisch kader en de relevante wettelijke bepalingen.
De student formuleert vragen of acties om levensbeschouwelijke kwesties in de hulpverlening bespreekbaar te maken.
11: Suggesties: De gegradueerde doet op basis van praktijkervaring en ontwikkelingen in de samenleving suggesties ter verbetering van de (ortho)(ped)agogische werking.
De student beschrijft de ontwikkeling van diversiteit in onze samenleving
De student beschrijft de invloed van cultuurverschillen op de communicatie
De student formuleert een voorstel om om te gaan met maatschappelijke uitsluitingsprocessen in de beroepscontext
De student formuleert voorstellen om te reageren op maatschappelijke uitsluitingsmechanismen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00
AcademiejaarReflectieopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off70,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht30,00

Toetsing (tekst)

De overdracht van een deelcijfer behaald voor een deelexamen is mogelijk.