Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Omgaan met informatie31654/2151/2122/1/74
Studiegids

Omgaan met informatie

31654/2151/2122/1/74
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Omgaan met informatie
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Omgaan met informatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Wachter Bessie, Kustermans Stijn, Vandenbussche Jan, Vos Wouter, Wynants Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Omgaan met informatie' behandelt het verzamelen en verwerken van informatie relevant voor het agogisch werkveld en het verkrijgen van een mediawijze houding.
Het olod 'Omgaan met informatie' bereidt voor op het toepassen van informatievaardigheden en het verwerven van een mediawijze houding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: Communiceren: De gegradueerde communiceert respectvol en doelgericht met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student hanteert een helder en correct schriftelijk en mondeling taalgebruik.
De student verwerkt op een objectieve wijze de informatie. (analyseren, synthetiseren en structureren)
De student brengt doelgericht informatie over met behulp van een digitale tool.
De student verzamelt uit betrouwbare bronnen relevante informatie voor een professioneel werkstuk
De student werkt een professionele tekst uit op een gestructureerde manier.
De student stelt een formele e-mail op.
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student reflecteert over zijn mediawijze houding.
De student reflecteert over zijn taalvaardigheid.

Leerinhoud

 • informatieve vaardigheden: 
  • informatie verwerven 
  • informatie beoordelen 
  • informatie verwerken  
  • informatie presenteren 
 • AP-vaardig  
 • correct en precies taalgebruik 
 • bronnen analyseren, synthetiseren en structureren 
 • betrouwbaarheid van bronnen inschatten 
 • correct refereren volgens de APA-normen
 • mediawijsheid: digitale identiteit, privacy, fake news, sociale media, haatspraak, … 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht70,00
AcademiejaarPortfolio30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00