Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Orthopedagogische thema's34246/2151/2122/1/29
Studiegids

Orthopedagogische thema's

34246/2151/2122/1/29
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Orthopedagogische thema's
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Orthopedagogische thema's
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Anthonissens Nans, De Wachter Bessie, Jacobs Inge, Vandenbussche Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Orthopedagogische thema's' behandelt verschillende hulpverleningsmodellen of methodieken uit de orthopedagogische sector.
Het olod 'Orthopedagogische thema's' bereidt voor op het professioneel omgaan met algemene en specifieke opvoedingsthema's door middel van theoretische achtergronden en referentiekaders.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student onderbouwt keuzes voor bepaalde methodieken op maat van de cliënt
De student past orthopedagogische methodieken toe in casussen
De student gebruikt bij een bepaalde methodiek de correcte terminologie.
03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student formuleert op basis van de doelen binnen het ondersteuningsplan passende acties
De student formuleert passende doelen binnen het ondersteuningsplan
De student beschrijft hoe hij bijdraagt aan het vormgeven en het implementeren van het ondersteuningsplan
De student kan een ondersteuningsvraag van een cliënt formuleren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voor dit olod is er een cursus beschikbaar.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00