Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Psychologische thema’s31658/2151/2122/1/16
Studiegids

Psychologische thema’s

31658/2151/2122/1/16
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Psychologische thema’s
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Psychologische thema’s
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Engels Anouk, Vandenbussche Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Psychologische thema's' behandelt het verwerven van inzicht in psychologische factoren die invloed uitoefenen op het menselijk gedrag en de mentale processen.
Het olod 'Psychologische thema's' bereidt voor op het aangepast omgaan met mensen die omwille van psychologische factoren bepaald gedrag vertonen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student legt uit hoe men kan inspelen op de begeleiding van een cliënt vanuit een psychologische invalshoek.
De student onderscheidt verschillende aspecten van het motivationeel functioneren die het menselijk gedrag beïnvloeden
De student onderscheidt verschillende aspecten van het emotioneel functioneren die het menselijk gedrag beïnvloeden
De student onderscheidt verschillende aspecten van het cognitief functioneren die het menselijk gedrag beïnvloeden
De student onderscheidt verschillende aspecten van leerprocessen die het menselijk gedrag beïnvloeden
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student relateert psychologische aspecten aan het eigen professioneel functioneren

Leerinhoud

 • waarneming
 • zelfbeeld
 • geheugen
 • intelligentie
 • leerprocessen
 • emotie
 • motivatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets90,00
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets90,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht10,00

Toetsing (tekst)

De overdracht van een deelcijfer behaald voor een deelexamen is mogelijk.