Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Systemisch denken en handelen31660/2151/2122/1/84
Studiegids

Systemisch denken en handelen

31660/2151/2122/1/84
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Systemisch denken en handelen
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Systemisch denken en handelen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Tiggelen Marianne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Systemisch denken en handelen' behandelt verschillende benaderingen van het systemisch denken in de omgang met een cliënt/cliëntsysteem.
Het olod 'Systemisch denken en handelen' bereidt voor op het afstemmen van het orthopedagogisch handelen op een cliënt en zijn context en het begeleiden van gezinnen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student beschrijft een verantwoord aanbod voor een (gezins)begeleidingsproces via de stappen van het methodisch handelen (probleemverkenning/analyse, doelen, aanpak/acties, evaluatie)
De student stelt op basis van een casus circulaire vragen
05: Acties: De gegradueerde vertrekt vanuit krachten bij de cliënt en het cliëntsysteem, heeft oog voor kwetsbaarheden en onderneemt doelgericht acties in functie van levenskwaliteit.
De student verduidelijkt het begeleidingsproces vanuit het circulair denken
De student licht de structurele, intergenerationele visie en het gezinsontwikkelingsperspectief toe aan de hand van een casus.
De student legt het belang van contact tussen de cliënt en zijn familie/het cliëntsysteem in een begeleidingsproces uit
De student verduidelijkt de wisselwerking tussen maatschappelijke, systeemgebonden en individuele problematieken
De student beschrijft systemische factoren in een (gezins)begeleidingsproces volgens de relationeel ethische dimensie van het contextueel denken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00

Toetsing (tekst)

De overdracht van een deelcijfer behaald voor een deelexamen is mogelijk.