Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Visie op begeleiden31661/2151/2122/1/21
Studiegids

Visie op begeleiden

31661/2151/2122/1/21
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Visie op begeleiden
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Visie op begeleiden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Wachter Bessie, Janssen Katrien, Rogge Eveline, Setta Yasmia, Van Tiggelen Marianne, Vos Wouter, Wynants Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Visie op begeleiden' behandelt verschillende visies en denkkaders binnen de hulpverlening.
Het olod 'Visie op begeleiden' bereidt voor op bewust handelen en hanteren van actuele visies en denkkaders.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student licht zijn onderbouwde manier van emancipatorisch begeleiden toe
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student illustreert de verschillende hulpverleningsmodellen in functie van zijn/de visie op begeleiden aan de hand van voorbeelden
De student reflecteert over de historische evolutie en de daaraan gerelateerde hulpverlening van kwetsbare personen in de samenleving
12: Doelstellingen: De gegradueerde werkt kritisch en constructief mee aan de doelstellingen van de eigen organisatie.
De student beschrijft kritisch en constructief de visie op begeleiden van de eigen praktijkplaats
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student illustreert met voorbeelden op welk moment hij moet overnemen, instrueren, coachen of zaken overlaten aan de cliënt
05: Acties: De gegradueerde vertrekt vanuit krachten bij de cliënt en het cliëntsysteem, heeft oog voor kwetsbaarheden en onderneemt doelgericht acties in functie van levenskwaliteit.
De student omschrijft het belang, de mogelijke spanningsvelden en moeilijkheden van inclusie binnen de samenleving
De student omschrijft het belang, de mogelijke spanningsvelden en moeilijkheden van empowerment binnen de praktijkcontext

Leerinhoud

- Inclusie
- De historische evolutie binnen de hulpverlening
- De emancipatorische visie
- Empowerment
- Maatzorgmethodiek
- Eigen emancipatorisch werken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off80,00
AcademiejaarReflectieopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00Herwerken opdrachten eerste zittijd. Deelcijfers kunnen worden overgedragen.

Toetsing (tekst)

De overdracht van een deelcijfer behaald voor een deelexamen is mogelijk.