Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Werken in en met groepen31662/2151/2122/1/55
Studiegids

Werken in en met groepen

31662/2151/2122/1/55
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Werken in en met groepen
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Werken in en met groepen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Janssen Katrien, Rogge Eveline, Van Tiggelen Marianne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Werken in en met groepen' behandelt (groeps)dynamische processen in het werken in en met groepen.
Het olod 'Werken in en met groepen' bereidt voor op het aanpassen van je professioneel handelen op basis van verworven inzichten in (groeps)dynamische processen in het werken in en met groepen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student demonstreert in een oefensituatie professioneel gedrag dat steunt op groepsdynamische principes
De student legt uit hoe je als opvoeder/begeleider de groep op een verantwoorde wijze kan beïnvloeden
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student reflecteert over het eigen functioneren in een groep
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
de student herkent factoren die een invloed hebben op communicatie in een groep
De student herkent de verschillende fasen in groepsontwikkeling
De student herkent factoren die een rol spelen bij groepscohesie
De student herkent verschillende leiderschapsvormen
De student herkent disfunctioneel gedrag in een groep
De student herkent de invloed van groepsnormen op gedrag

Leerinhoud

 • groepsprocessen
 • groepsontwikkeling
 • groepspatronen, rollen
 • groepscohesie
 • communicatie in een groep
 • vormen van leiderschap
 • reflecteren over het eigen functioneren
 • begeleidingsmethoden
 • de roos van Leary
 • Omgaan met agressie
 • Persoonsgebonden veiligheidstechnieken (PVT)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie20,00
AcademiejaarReflectieopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00

Toetsing (tekst)

Deeloverdracht enkel mogelijk voor het onderdeel reflectieopdracht