Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Werken in team en organisatie31663/2151/2122/1/89
Studiegids

Werken in team en organisatie

31663/2151/2122/1/89
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Werken in team en organisatie
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Werken in team en organisatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bal Annemie, De Wachter Bessie, Van Tiggelen Marianne, Wieƫrs Marleen, Wouters Eve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Werken in team en organisatie' behandelt de samenwerking in een team binnen een organisatie in de zorgsector en bereidt voor op het participeren als collega en werknemer in een team en organisatie.

Het opleidingsonderdeel is bestaat uit 4 grote delen: team en organisatie, samenwerking in een team, effectief overleg en besluitvorming en omgaan met conflicten. De syllabus is opgebouwd rond deze vier delen en ook in de planning en toetsing vind je de delen terug.

OLR-Leerdoelen (lijst)

10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student onderzoekt zijn talenten en kwaliteiten en relateert dit aan het samenwerken met anderen
de student benoemt zijn valkuilen en geeft aan op welke manier hij /zij hiermee kan omgaan in het samenwerken met anderen.
12: Doelstellingen: De gegradueerde werkt kritisch en constructief mee aan de doelstellingen van de eigen organisatie.
De student beschrijft de interne communicatie van een organisatie
De student herkent elementen van een organisatiecultuur in een organisatie
De student gebruikt besluitvormingsmethodieken bij de aanpak van een probleemsituatie
De student beschrijft hoe een organisatie en team omgaat met psychosociale risico's op het werk.
De student analyseert de inhoud, vorm en gespreksklimaat van een overleg en kan voorstellen formuleren ter verbetering
09: Team: De gegradueerde overlegt en werkt samen in een (interdisciplinair) team en met interne en externe actoren in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten.
De student analyseert het functioneren van het team aan de hand van methodieken
De student kan een conflictanalyse maken van een aangeleverde casus
De student past conflicthanteringsvaardigheden toe in een oefensituatie

Leerinhoud

• Team en organisatie: kennismaking met modellen voor teamontwikkeling organisatieculturen, interne communicatie
• Samenwerken in een team: collegialiteit, samenstelling van een team, gemotiveerde medewerkers, werkstress en veerkracht, ...
• Effectief overleg en besluitvorming, incl. besluitvormingsmethodieken
• omgaan met conflicten: componenten van een conflict, conflicthanteringsstijlen, conflictvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie20,00

Toetsing (tekst)

Deelcijfers kunnen worden overgedragen. De simulatie-opdrachten vinden plaats tijdens de lesmomenten. Voor tweede zittijd worden deze simulatie-opdrachten vervangen door een individuele opdracht.