Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Werken met netwerken31664/2151/2122/1/26
Studiegids

Werken met netwerken

31664/2151/2122/1/26
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Werken met netwerken
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Werken met netwerken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Ceuster Hanne, Jacobs Inge, Vermeulen Guido
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Werken met netwerken' behandelt de methodieken die nodig zijn om een netwerk van een cliënt in kaart te brengen en te versterken.
Het olod 'Werken met netwerken' bereidt voor op het in kaart brengen en versterken van het netwerk van een cliënt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08: Netwerken: De gegradueerde ondersteunt de cliënt bij het versterken en creëren van netwerken die voor de cliënt belangrijk zijn.
De student toont aan dat hij/zij op een methodische wijze het gesprek met de cliënt over zijn/haar netwerk heeft gevoerd
De student brengt het sociaal netwerk van de cliënt/het cliëntsysteem in kaart in een welomlijnde praktijksituatie
De student creëert een netwerkondersteundende activiteit voor een cliënt in een bepaalde situatie rekening houdend met verschillende factoren (cultuur, ervaring, motivatie, veiligheid,...)
De student documenteert zich omtrent een gepaste netwerkmethodiek, geschikt voor een bepaalde doelgroep, die hij/zij zelf kiest
De student beschrijft actuele netwerkmethodieken en concepten die in de reguliere hulpverlening worden gebruikt
De student illustreert dat hij/zij in een welomlijnde praktijksituatie de cliënten aanmoedigt om hun netwerk te versterken
05: Acties: De gegradueerde vertrekt vanuit krachten bij de cliënt en het cliëntsysteem, heeft oog voor kwetsbaarheden en onderneemt doelgericht acties in functie van levenskwaliteit.
De student toont aan dat hij/zij tijdens een netwerkbegeleiding in een welomlijnde praktijksituatie de emancipatorische basishoudingsaspecten hanteert

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00