Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Netwerken3406/2154/2122/1/18
Studiegids

Netwerken

3406/2154/2122/1/18
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat Internet of Things als Netwerken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Laurent Koen, Maes Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Netwerken behandelt het vakjargon en de algemene principes die gehanteerd worden om tot een geslaagde communicatie in een TCP/IP-gebaseerd netwerk te komen.
Het olod Netwerken bereidt voor op het communiceren in het correcte vakjargon over, het implementeren en onderhouden van een client-server architectuur. Tevens bereidt het olod voor op het troubleshooten van elementaire netwerkproblemen gerelateerd aan client-server service gebaseerde applicaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student selecteert de juiste bekabeling voor een gegeven situatieschets.
De student selecteert connectivity devices voor een gegeven situatieschets.
De student bepaalt de netwerktopologie en verantwoordt zijn/haar keuze.
De student maakt netwerktraces op een bedraad netwerk.
De student filtert netwerktraces gemaakt op een bedraad netwerk.
De student interpreteert netwerktraces gemaakt op een bedraad netwerk.
De student detecteert netwerkproblemen in een netwerk van beperkte complexiteit aan de hand van een gestructureerd model gebruikmakend van de correcte tools.
De student configureert netwerkclients om te functioneren in een eenvoudig netwerk.
De student remedieert netwerkproblemen te wijten aan misconfiguratie van de cliƫnt.

Leerinhoud

Datacommunicatiemodellen

 • ISO/OSI
 • TCP/IP
 • Situering netwerkcomponenten (hub, switch, router, gateway)
 • Vakjargon

TCP/IP: uitdieping

 • Fysieke adressering
 • IPv4-adressering
 • IPv6-adressering
 • Poortnummers
 • TCP/IP-parameters instellen en begrijpen
 • Relevante applicatielaagprotocols in het kader van programmeren (DNS, HTTP, HTTPS, TLS, FTP etc.)
 • Mogelijk problematische netwerkdiensten voor client-server / servicegebaseerde applicaties (NAT, remote-accesstechnieken, firewalls, proxy etc.)
 • Browserwerking en browserinstellingen
 • Proxy'ing
 • Cookies

Troubleshooting

 • Gestructureerde methodologie volgens TCP/IP-model
 • Basis toolset voor elementaire troubleshooting (ping, tracert, netstat, nslookup, dig etc.)
 • Network sniffing met Wireshark

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00Permanent uitgesteld
AcademiejaarKennistoets40,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00Momentopname op examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie60,00Momentopname op examen

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.