Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Webtechnologie32144/2154/2122/1/29
Studiegids

Webtechnologie

32144/2154/2122/1/29
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat Internet of Things als Webtechnologie
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer als Webtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Maes Sven
Andere co-titularis(sen): Inghelbrecht Denis, Lettany Barbara, Verhulst David
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Webtechnologie behandelt het creëren van interactieve en grafische websites met behulp van HTML, CSS en JavaScript.
Het olod Webtechnologie bereidt voor op het creëren van een volledige dynamische website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

10: Documenteren: Documenteert de zelf ontwikkelde applicaties op een adequate en overzichtelijke manier gebruikmakend van een kennisdatabank en volgens de afspraken binnen het bedrijf. Geeft kwalitatieve input voor de gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen.
De student documenteert de constructie van zijn/haar website op heldere wijze.
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student host/structureert websites op een webserver.
De student gebruikt de juiste bestandsformaten voor beeld, video en audio voor gebruik op het web. 
De student hanteert een correcte syntax en semantiek bij de structurele opbouw in HTML, CSS, JavaScript. 
De student past HTML toe voor de constructie van een webpagina en hedendaagse webfunctionaliteiten.
De student voegt eenvoudige JavaScript-functionaliteiten toe aan een website. 
05: Uitvoeren kwaliteit: Programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student realiseert een website in HTML en CSS op basis van een gegeven wireframe/mockup. 
De student realiseert een website in HTML en CSS op basis van een gegeven ontwerp.

Leerinhoud

Basiskennis voor het structureren van webpagina's met de opmaaktaal HTML:

 • De bouwstenen: elementen, tags en attributen
 • Structuur kunnen geven aan teksten met semantische HTML-elementen
 • Lijsten, andere tekstmarkeringen en speciale tekens
 • Koppelingen
 • Beeld, geluid en andere externe inhouden
 • Werken met tabellen en formulieren

Basiskennis voor het vormgeven van webpagina’s met de opmaaktaal CSS:

 • De opbouw van stijlregels en waar die komen te staan
 • Het gebruik van lettertypen en de opmaak van tekst en menu’s
 • Gebruikmaken van eenvoudige en meer geavanceerde selectors
 • Het boxmodel en de positionering van elementen
 • Lay-outtechnieken: grid lay-out en flexbox
 • Kleurgebruik en achtergrondafbeeldingen
 • Responsive webdesign met media queries met een mobile first-aanpak

Basiskennis over de werking van webpagina's:

 • Filestructuur op webserver
 • Bestandsformaten
 • API-uitlezen d.m.v. Postman

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)117,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Permanent uitgesteld
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00Momentopname op examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Momentopname op examen

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.

Monitoraat (dagtraject)
Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend.