Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
IT Essentials32140/2154/2122/1/87
Studiegids

IT Essentials

32140/2154/2122/1/87
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat Internet of Things als IT Essentials
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer als IT Essentials
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peetermans Wouter
Andere co-titularis(sen): Devenyns Geert, Hendrickx Maarten, Leys Jan, Maes Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod IT Essentials behandelt de werking van computers en besturingssystemen.
Het olod IT Essentials bereidt voor op het opleveren van software op het geschikte platform en op het opleveren van client en server systemen conform opgelegde specificaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Opleveren: Is medeverantwoordelijk voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student schetst de opbouw en werking van bestandssystemen.
De student zet een virtuele machine op.
De student installeert een besturingssysteem.
De student schetst de opbouw, de werking en het nut van besturingssystemen.
De student installeert en verwijdert software. 
06: Verbeteren: Gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze, na bespreking met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider, op basis van ontvangen feedback van de gebruikers.
De student werkt met processen en threads. 
10: Documenteren: Documenteert de zelf ontwikkelde applicaties op een adequate en overzichtelijke manier gebruikmakend van een kennisdatabank en volgens de afspraken binnen het bedrijf. Geeft kwalitatieve input voor de gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen.
De student documenteert fouten aan de hand van screenshots.
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student doet omzettingen tussen decimaal, binair en hexadecimaal stelsel.
De student rekent binair. 
De student gebruikt eenvoudige poortlogica (AND, OR, XOR, NOT). 
De student werkt met gecomprimeerde bestanden. 
05: Uitvoeren kwaliteit: Programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student beschrijft het effect van hardwarekeuzes op de performantie van het systeem. 
07: Onderhouden: Gaat in overleg met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider na of het opgeleverde product onderhoud en/of aanpassingen nodig heeft. Voert het onderhoud en de aanpassingen uit, rekening houdend met eerder gemaakte afspraken.
De student maakt back-ups van de persoonlijke werkomgeving. 
De student beveiligt de persoonlijke werkomgeving. 
09: Communiceren: Verzamelt informatie, communiceert en rapporteert efficiënt over het geleverde werk, afgestemd op het doelpubliek. Gebruikt hiervoor ook het gepaste anderstalige vakjargon.
De student legt de aangeleerde concepten uit aan eindgebruikers. 
11: Levenslang leren: Volgt relevante IT-evoluties op en ontwikkelt en verbetert continu de eigen praktijk. Identificeert de behoefte aan eigen ontwikkelingsnoden.
De student definieert de verschillende onderdelen van een computersysteem.
De student beschrijft de functie van de verschillende computeronderdelen. 
De student evalueert de voor- en nadelen van gelijksoortige computeronderdelen. 

Leerinhoud

 • Introductie tot computerhardware en talstelsels
 • Bestandssystemen
 • Processen en threads
 • Virtualisatie
 • Back-ups
 • Werken met gecomprimeerde bestanden en screenshots
 • Basisbeveiliging lokale omgeving
 • Poortlogica
 • Software-installatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)58,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00Momentopname na proces
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Momentopname op examen

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.