Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Professionele vaardigheden 19815/2157/2122/1/41
Studiegids

Professionele vaardigheden 1

9815/2157/2122/1/41
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat transport en logistiek (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Schwagten Marina, Serneels Elke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Professionele vaardigheden 1' bereidt voor op een eerste kennismaking met het werkveld. 

Het olod 'Professionele vaardigheden 1' behandelt de transportmodaliteiten die voor de Antwerpse haven de belangrijkste zijn: wegtransport & maritiem transport.

Het olod 'Professionele vaardigheden 2' behandelt de overige transportmodaliteiten om de studenten een volledig beeld te geven van de transportsector, nl. binnenvaart, spoorvervoer en luchtvaart.

Het olod 'Professionele vaardigheden 2' bouwt verder op de kennis verworden in 'Professionele vaardigheden 1'.

De student dient rekening te houden met een budget van +- 35 euro voor het inplannen van bedrijfsbezoeken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student definieert basisbegrippen ivm warenkennis
De student maakt berekeningen ivm gewicht en volume in functie van transport
De student definieert begrippen ivm economie en aardrijkskunde in functie van een logistieke en economische omgeving
De student beschrijft de voordelen van de nabijheid van een wereldhaven
De student definieert de basisbegrippen van transportgeografie
De student definieert basisbegrippen ivm transport

Leerinhoud

De student geeft blijk van voldoende achtergrondkennis van volgende onderwerpen:

 • Gechiedenis van de internationale handel en de impact van internationale handel binnen de transport/logistieke sector
 • Inzicht in de mondiale transportgeografie
 • Het economische belang van de nabijheid van een wereldhaven
 • Soorten goederen en verpakkingen
 • Incoterms

De student kan volgende zaken in de praktijk toepassen:

 • Berekeningen maken op basis van volume en gewicht naargelang de transportmodaliteit
 • Reglementering i.v.m. internationale handel bij het oplossen van een casus
 • Opmaken van vervoersdocumenten in het kader van een casus
 • Incoterms in het kader van een casus

De volgende transportmodaliteiten komen hoofdzakelijk in professionele vaardigheden 1 aan bod:

 • Wegvervoer
 • Maritiem transport

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gebruik van materiaal ontwikkeld door de lector.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen6,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00
AcademiejaarProjectopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00