Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Veiligheid5720/2157/2122/1/06
Studiegids

Veiligheid

5720/2157/2122/1/06
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat transport en logistiek (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): de Ruijter Annelies, Schwagten Marina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 64,00

Korte omschrijving

Het olod Veiligheid behandelt alle aspecten i.v.m. veiligheid en hygiëne bij het logistieke proces en moet de studenten in de eerste plaats bewust maken van de noodzaak om te allen tijde de veiligheidsconsignes te respecteren, zonder uitzondering.
Het olod Veiligheid bereidt voor op het bewaken van de reglementering rond veiligheid, milieu en hygiëne.

De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met IMDG (inschrijvingsgeld: €64)

OLR-Leerdoelen (lijst)

09WV: Operationele afhandeling belading: werkt mee aan de operationele afhandeling van de belading in het wegvervoer, rekening houdend met de technische en veiligheidsaspecten.
De student past de veiligheidsvoorschriften in verband met de verschillende goederen toe in functie van transport en opslag
De student heeft oog voor alle aspecten van veiligheid en hygiëne
De student consulteert de geschikte bronnen ivm de immer evoluerende wetgeving
De student benoemt de verschillende veiligheidsmaatregelen voor de verschillende vervoersmodi
De student reflecteert over de competentieverwerving ivm veiligheid op de werkplek
De student past de hygiënevoorschriften in verband met de verschillende goederen toe in functie van transport en opslag

Leerinhoud

 • veiligheid op de arbeidsplaats en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • veiligheidsvoorschriften i.v.m. transport en opslag
 • hygiënevoorschriften i.v.m. transport en opslag
 • raadplegen van bronnen 
 • up-to-date houden van de informatie i.v.m. regelgeving
 • veiligheidsmaatregelen voor de verschillende vervoersmodi

Studiematerialen (lijst)

Eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedragVerplicht
 • Auteur: Juni Daalmans

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gebruik van materiaal ontwikkeld door de lector, gebaseerd op:

 • handboek Welzijn op het werk (PVI)
 • codex over welzijn op het werk
 • ARAB
 • juridische bronnen over veiligheid voor transport en opslag 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)8,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarProjectopdracht40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht10,00