Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren 129750/2157/2122/1/92
Studiegids

Werkplekleren 1

29750/2157/2122/1/92
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat transport en logistiek (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Akyüz Sura, Bekaert Bernard, De Maere Mick, Peeters Frank, Schwagten Marina, Serneels Elke, Van Bauwel Steven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 1 is een eerste kennismaking met het bedrijfsleven. Hiervoor dient de student deel te nemen aan bedrijfsbezoeken en in groep een bezoek te brengen aan de FOD financiën (douane), aan enkele logistieke spelers of transportbedrijven. De student dient sessies waarin bedrijfsverantwoordelijken in de klas komen getuigen over hun werkzaamheden, ervaringen, ... bij te wonen.

De bedrijfsbezoeken en de sessies worden door de studenten voorbereid (d.m.v. het vergaren van info over het bedrijf/sector en mogelijke vragen om ter plaatse te stellen).

Eenvoudige logistieke processen worden in praktijk ingeoefend door groepswerken in het Virtueel Bedrijf: Studenten nemen hier verschillende rollen aan (aankoper, magazijnbeheerder, transportplanner, klantendienst) en oefenen zo een order to cash of order to inventory proces uit van begin tot einde. In deze tool worden ook de benodigde documenten aangemaakt en getoetst.

De student dient onder begeleiding van de lectoren zijn curriculum vitae en begeleidende mail aan te passen zodanig dat deze kan doorgegeven worden aan bedrijven die werkplekleren organiseren. De student neemt deel aan de 'Meet&Greet' T&L.

(Bedrijven kunnen de student(en) waarmee ze na de Meet&Greet een match vonden, eventueel al laten meelopen).

Er wordt ook hier een continue en nauwe wisselwerking tussen de theoretische olods en de werkplek nagestreefd. De begeleidende lectoren zijn ook, voor een deel, de lectoren die de theorie geven.

Het olod Werkplekleren 1 bereidt voor op het werken in de logistieke sector.

Geslaagd zijn op WPL1 is een noodzaak om succesvol aan WPL2 te kunnen deelnemen.

Begincompetenties (tekst)

 • cv opstellen 
 • door een sollicitatieprocedure geraken

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student gebruikt tekstverwerkingssoftware en opmaakfuncties om teksten en brieven op te maken
02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student raadpleegt de interne en externe informatiebronnen om de opdracht te plannen en te organiseren
03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student beantwoordt de standaard e-mails in het Nederlands
De student communiceert op gepaste wijze met de onderaannemers, chauffeurs en opdrachtgever
De student vertoont een professionele houding tijdens de zakelijke communicatie
De student voert eenstandaard zakelijk telefoongesprek in het Nederlands
04: Teamwork, rapporteren: werkt constructief en flexibel in team, stuurt andere teamleden operationeel aan en rapporteert over de resultaten in functie van de logistieke doelstellingen van het bedrijf
De student functioneert op een gepaste assertieve manier in teamverband
05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student consulteert de geschikte bronnen ivm de immer evoluerende wetgeving
De student heeft oog voor alle aspecten van veiligheid en hygiëne
De student is op tijd, geeft zijn taken op tijd af, stelt zich beleefd voor en past zijn kledij aan aan de werkomgeving

Leerinhoud

Volgende zaken worden van de student verwacht aan het einde van werkplekleren 1:

 • Kennismaken met de werkplek aan de hand van o.a. bedrijfsbezoeken; 
 • Getuigenissen bijwonen van bedrijfsverantwoordelijken in de klas;
 • Observeren van de werkzaamheden;
 • Inoefenen van standaard bedrijfsprocessen d.m.v. het Virtueel Bedrijf;
 • Opmaken van een attractief, hedendaags CV;
 • Gebruik maken van sociale media in het sollicitatieproces;
 • Standaard zakelijke communicatie voeren in het Nederlands;
 • Deelname aan de 'Meet&Greet' Transport & Logistiek;
 • Links naar de leerinhouden van de vakken van het eerste semester kunnen leggen;
 • De aspecten eigen aan professioneel gedrag en een professionele houding tentoon spreiden.

Studiematerialen (lijst)

Wat ze je op het werk niet vertellen. Alles over soft skills.Verplicht
 • Auteur: Gitte Dockx/Tom Goossens

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De studenten wordt informatie aangeboden op de elektronische leeromgeving, dit betreft:

- Praktische info omtrent bedrijfsbezoeken, sprekers, 'Meet-en-Greet' bedrijven, ...;

- Werkopdrachten;

- Eventuele achtergrond informatie over de bedrijven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage100,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio20,00De student kan aantonen dat hij de samenhang van de onderdelen ziet.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)80,00Continu en ogenblikkelijk door de de lector tijdens het uitvoeren van de opdrachten.

Toetsing (tekst)

De toetsing zal grotendeels continu en ogenblikkelijk gebeuren door de werkplekmentor en de lector tijdens het uitvoeren van de opdrachten. Uiteindelijk, mits ondersteuning, bijsturing en correctie moet elke student elke opdracht succesvol kunnen afwerken, zij het met een verschillend niveau van ondersteuning. De evaluatie zal dan ook in eerste instantie gebeuren op basis van niveaus: niet behaald, bijna behaald, zelfstandig met sturing, zelfstandig zonder sturing of zelfstandig met zin voor initiatief.