Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bedrijfsprocessen: algemeen32269/2157/2122/1/87
Studiegids

Bedrijfsprocessen: algemeen

32269/2157/2122/1/87
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Akyüz Sura, Buelens Luc, De Brucker Klaas, Schwagten Marina, Uytterhoeven Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bedrijfsprocessen: algemeen behandelt (de samenhang tussen) de verschillende bedrijfsprocessen en de relatie van de organisatie met haar omgeving.
Het olod Bedrijfsprocessen: algemeen bereidt voor op het verwerven van een globaal beeld van het werkveld. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student licht de samenhang tussen de verschillende bedrijfsprocessen toe
De student licht hoe een onderneming functioneert
De student benoemt de verschillende bedrijfsprocessen binnen een onderneming
De student definieert de soorten bedrijfsprocessen
02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student reflecteert kritisch over de rol van het bedrijf in de maatschappij
De student beschrijft de rol van supply chain management als integrator van bedrijfsprocessen
De student reflecteert over de competentieverwerwing ivm algemene logistieke bedrijfsprocessen op de werkplek

Leerinhoud

• organisatieconcepten- en vormen
• organisatiemanagement en relatie met de omgeving
• missie, visie en ondernemingswaarden
• soorten ondernemingen
• verschillende soorten bedrijfsprocessen binnen de ondernemingen en hun samenhang
• procesmanagement (operationeel)
• supply chain management (operationeel)
• efficiëntie en effectiviteit
• performance management en governance
• strategisch management: stappen, proces, types, functies, rollen en vaardigheden
• maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en externe effecten (op vlak van milieu) toegepast op transport en logistiek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gebruik van materiaal ontwikkeld door de lector. 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)18,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)120,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00
AcademiejaarPortfolio30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00
Tweede examenperiodePortfolio30,00