Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Professionele vaardigheden 328427/2157/2122/1/21
Studiegids

Professionele vaardigheden 3

28427/2157/2122/1/21
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek (Antwerpen), trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Akyüz Sura, Peeters Frank, Schwagten Marina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Professionele vaardigheden 3 behandelt planning van resources en van alle transportmodi.
Het olod Professionele vaardigheden 3 bereidt ook oa voor op plannen van opdrachten voor personeel en transport. 

Verder worden eenvoudige kosten-batenvergelijkingen tussen verschillende transportmodi opgezet.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student maakt gebruik van het multimodale transportaanbod om het transport te plannen met het oog op kostenbeheersing en de vooropgestelde klanten doelstellingen
05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student handelt in functie van de toekomstgerichte ontwikkelingen in vervoersmodaliteiten
06WV: Operationele logistieke transportprocessen en -middelen: beheert operationele logistieke transportprocessen en –middelen, rekening houdend met kosten en overeengekomen service level met de klant, in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, KPI’s en geldende wet- en regelgeving en technische mogelijkheden.
De student gebruikt ICT voor het opmaken van de planningen
08WV: Administratie: verwerkt administratief de informatiestroom verbonden aan het wegvervoer.
De student spoort onregelmatigheden in dossiers op en reageert passend
07: Planning: voert de planning uit.
De student maakt een optimale planning met behulp van routeplanningsystemen
De student maakt een werkplanning voor medewerkers en materiaal
De student reageert gepast op diverse praktische problemenb bij het plannen
De student past een planning aan wijzigende omstandigheden, rekening houdend met de afgesproken prioriteiten

Leerinhoud

Aan de hand van praktische toepassingen wordt de student met verschillende omstandigheden geconfronteerd i.v.m planning: planning van resources en routeplanning.
De student leert rekening te houden met de interne klanten van het bedrijf bij het opmaken van de planningen.
De student maakt simulaties van planningen in functie van te behalen doelstellingen.
De student verwerft ervaring in het gebruik van ICT voor de planningen.
Probleemstellingen vanuit het  logistieke werkveld kunnen in dit vak besproken worden.

Dit olod heeft betrekking op alle transportmodi, warehouse, terminal operations ( landzijdige kant van de haven).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

materiaal ter beschikking op de digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00