Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Intervisie: douanedeclaratie32279/2157/2122/1/39
Studiegids

Intervisie: douanedeclaratie

32279/2157/2122/1/39
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek (Antwerpen), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • douanedeclaratie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Celis Kerstien, Schwagten Marina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Intervisie begeleidt de persoonlijke ontwikkeling van de student.
Het olod Intervisie bereidt voor het levenslang reflecteren op persoon, taak en andere personen. 

Uitgangspunt bij deze OLOD is dat men reeds de eindcompetenties van de OLOD "Douane:Inleiding" verworven heeft. Dus dit is ten zeerste aangeraden. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student brengt de eigen leercompetenties in kaart
De student benoemt stappen om evntuele hiaten bij te schaven
De student neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander, de taak en reflecteert hierover
De student komt respectvol uit voor eigen mening
De student reflecteert kritisch op de iegen plaats binnen het bedrijf
De student reflecteert kritisch op de plaats van het bedrijf in de maatschappij
De student reflecteert over de missie en doelstellingen van het bedrijf

Leerinhoud


- Oorsprong door cumul

- Verdere uitdieping Invoer en Uitvoer

- Bijzondere douaneregelingen (Eveneens verdere uitdieping hiervan. Bijvoorbeeld: wat zijn equivalente goederen in het kader van Actieve veredeling)

- Douane technische items die tijdens WPL aan bod komen. Bijvoorbeeld: hoe stel ik een aangifte voor dual-use goederen op, hoe worden contingenten concreet in een aangifte vermeld, enz.

- Opvolging actualiteit (meer bepaald maatregelen omtrent internationale handel die quasi altijd een politieke oorzaak hebben)

Studiematerialen (lijst)

Douane & accijnzen toegepastVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)80,00