Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Logistiek: basis34136/2157/2122/1/30
Studiegids

Logistiek: basis

34136/2157/2122/1/30
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bekaert Bernard, Schwagten Marina, Serneels Elke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Korte omschrijving

Dit olod geeft een algemene introductie over de supply chain en meer  bepaald de samenhang tussen de verschillende onderdelen ervan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student verklaart de link tussen internationale handel en logistiek
De student legt de logistieke keten uit.
De student verklaart de link tussen nationale handel en logistiek.
02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiƫntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student geeft blijk van inzicht in de samenhang tussen de logistieke deeltrajecten.
03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student gebruikt een presentatieprogramma om een eenvoudige presentatie uit te werken.
De student gebruikt het juiste vakjargon in het Nederlands.
05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student volgt de actualiteit i.v.m. logistiek op.
De student reflecteert over de competentieverwerving i.v.m de algemene logistieke processen op de werkplek.

Leerinhoud

- Wat is logistiek ?

- Logistieke deel trajecten

- markt gestuurde versus vraaggestuurde logistiek

- basisbegrippen voorraadbeheer

- inkoop en aanvoerlogistiekStudiematerialen (tekst): Verplicht

handboek en digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00