Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Logistiek: uitdieping34137/2157/2122/1/64
Studiegids

Logistiek: uitdieping

34137/2157/2122/1/64
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bekaert Bernard, Schwagten Marina, Van Bauwel Steven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Korte omschrijving

Logistiek Uitdieping is een vervolgtraject van Logistiek Basis. De basisbegrippen worden verder uitgediept, kostenstructuren, efficiency en effectiviteit worden besproken, alsook inleiding magazijnbeheer, voorraadplanning. De logistieke criteria en drivers, de afhankelijkheid van een (haven-)infrastructuur worden besproken. Er wordt verder ingegaan op de logistieke processen voor en na productie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiƫntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student definieert de basisbegrippen van transportgeografie.
De student definieert basisbegrippen i.v.m transport.
De student legt de aspecten van een vraaggestuurde logistiek uit.
De student beheerst de basisconcepten van voorraadbeheer.
De student geeft blijk van inzicht in inkoop- en aanvoerlogistiek.
De student heeft inzicht in de mogelijkheden van een warehouse managementsystemen dat op het werkveld gebruikt wordt.
De student beschrijft de rol van supply chain management als integrator van bedrijfsprocessen
De student volgt de actualiteit i.v.m. logistiek op.
De student gebruikt het juiste vakjargon in het Nederlands.
De student volgt de actualiteit i.v.m. logistiek specifiek voor de werkplek op.
De student heeft een basisbegrip van het functioneren van een PC in een netwerkomgeving, een intranet- en internetomgeving. De student begrijpt hoe documenten opgeslagen en gedeeld worden.
08: Administratie: verwerkt administratief de informatiestroom.
De student heeft een basisbegrip van het functioneren van een PC in een netwerkomgeving, een intranet- en internetomgeving. De student begrijpt hoe documenten opgeslagen en gedeeld worden.

Leerinhoud

  • productielogistiek
  • distributielogistiek
  • retour logistiek
  • impact van e-commerce op logistiek
  • inzicht in de kostenfactoren
  • inleiding voorraadbeheer en magazijnbeheer

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De cursus, ondersteunende informatie en alle werkopdrachten worden beschikbaar gemaakt op de digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00
AcademiejaarProjectopdracht30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00
AcademiejaarProjectopdracht30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00