Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Research week 135516/2169/2122/1/15
Studiegids

Research week 1

35516/2169/2122/1/15
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 15 studiepunten
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 15 studiepunten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 15 credits
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Boodt Ria
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd PASS-FAIL.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt tijdens de lessen individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

Competenties van de academische bacheloropleiding in de beeldende kunsten verworven hebben

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA4 - In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren.
De student kan zijn onderzoeksgerichte ingesteldheid inzetten om onder begeleiding van een beeldend kunstenaar/researcher nieuw onderzoek genereren.
De student verdiept aan de hand van een specifiek thema zijn praktijk op een onderzoekende en reflectieve wijze.
De student kan deze onderzoekende houding omzetten in zijn artistieke praktijk, artistieke experimenten en/of zijn masterproject.
De student werkt samen met studenten uit verschillende disciplines (vrije en toegepaste kunsten).

Leerinhoud

Via een aantal ‘doelgerichte samenwerkingsverbanden’ (seminaries of masterclasses) werken en denken de studenten onder de beleiding van een kunstenaar, ontwerper of theoreticus rond een vooropgezet thema. Het is de bedoeling via dialoog, interactie en discussie te komen tot een gezamenlijk eindproduct dat uiteenlopende vormen kan aannemen (tentoonstelling, presentatie, publicatie, ... ). Al denkende, doende en debatterende worden inzichten verworven die ook van toepassing kunnen zijn op de persoonlijke creatieve praktijk. De masterclasses die aangeboden zullen worden zijn telkens toegankelijk voor max. 15 studenten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

afhankelijk van het seminarie of de master class (zie informatie op website)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk64,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

?