Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Extra-academy12332/2169/2122/1/78
Studiegids

Extra-academy

12332/2169/2122/1/78
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 15 studiepunten
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 15 studiepunten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 15 credits
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de beeldende kunsten als Extra-academy
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Pas Johan
Andere co-titularis(sen): Dockx Nico
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

The student has acquired the final competences of the academic bacherlor 3 in visual arts.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA1 - Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen.
De student toont openheid en bereidheid om risico's te nemen en zijn (veilige) grenzen te verleggen naar nieuwe gronden/inzichten.
MA6 - Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student toont d.m.v. zijn proactieve deelname en/of persoonlijk initiatief tijdens de sessies aan over een kritisch bewustzijn te beschikken.
De student begrijpt de diverse aspecten van het kritisch debat in een professionele context en is in staat om (visueel, verbaal en schriftelijk) te rapporteren over zijn mening.

Leerinhoud

Extra Academy is the spontaneous alliance of Extra City Kunsthal Antwerpen and the Royal Academy of Fine Arts and Sint-Lucas Antwerpen. It involves close collaboration with a network of guests and students. Extra Academy is a small-scale structural platform ‘in progress', offering different tools and trajectories as a supplement to - or disturbance of - academic models and reflexes. Its open program of lectures, performances, workshops, exhibitions and screenings is designed to trigger alternative questions about modes of knowledge production, of research and practice. It probes gaps and unexpected solutions, teasing out the point where ideas materialize, where they are confronted with their palpable consequences. It believes that theory is not an allegory of practice. Extra Academy listens, looks, asks and wonders. It collects and distributes conversations, it inquires about the educational turn in the arts and about the turn that will dislodge it, while providing time and space for a plasticity of ideas to manifest themselves.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Academiejaar: Verslag 25% + Permanente evaluatie 75%
2de examenperiode: paper 100%