Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Art Entrepreneurship27481/2169/2122/1/74
Studiegids

Art Entrepreneurship

27481/2169/2122/1/74
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 15 studiepunten
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 15 studiepunten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 15 credits
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Jacobs Sven
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Competenties van bachelor 3 verworven hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA1 - Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen.
De student heeft kennis en praktische ervaring verworven met betrekking tot het uitwerken van een fictief interdisciplinair groepsproject.
MA3 - De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan vakgenoten en een extern publiek.
De student bezit fundamentele vaardigheden op het vlak van management en marketing en kan die vaardigheden inzetten bij de promotie van projecten en de ontwikkeling van zijn artistieke loopbaan.

Leerinhoud

In dit vak spitsen we ons toe op de kunstenaar als ondernemer . We leren hoe we ons als kunstenaar kunnen profileren, en hoe we op basis van persoonlijke keuzes en ambities onze positie kunnen bepalen binnen de markt. We leren hoe een strategisch plan en bijhorend budget wordt opgebouwd. Verder wijzen we op de verschillende mogelijkheden om financiering te vinden voor een project en gaan we dieper in op het bepalen van een financiƫle waarde en verkoopprijs voor ons werk.
De lessen omvatten zowel theorie, groepssamenwerking als casestudies, en worden afgesloten met het presenteren van een groepsproject aan de medestudenten. Via deze oefening zetten de studenten hun opgedane kennis meteen om in praktijk, en doen zo professionele ervaring op binnen een beschermde leeromgeving

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en videomateriaal aangeboden via DigitAP

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Hoor- en/of werkcolleges (afstandstraject)16,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Academiejaar: paper + presentatie 40%, groepsproject + presentatie 60%
2de examanperiode: paper