Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Artistieke praxis: muziek en geluid35210/2171/2122/1/73
Studiegids

Artistieke praxis: muziek en geluid

35210/2171/2122/1/73
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in Dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel schetst, bespreekt en reflecteert uitgebreide noties in muziek en geluid binnen de danscontext. Daarnaast zullen de studenten de verworven instrumenten en reflecties toepassen op hun Master projecten.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Ontwikkelt en verwoordt zijn/haar lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
Verkennen van en experimenteren met concepten van muziek en geluid en deze omzetten in belichaamde kennis
3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen
Onderzoekt en verdiept zich in verschillende praktijken van muziek en geluid
Past aspecten van muziek en geluid toe in de artistieke praktijk
4. Deelt het belichaamde vakmanschap binnen het artistieke veld
Kan de verworven kennis van muziek en geluid vertalen en overdragen
6. Is in staat het artistieke veld te onderzoeken om zijn/haar praktijk te voeden en zich dienovereenkomstig te positioneren
Onderzoekt een specifiek artistiek veld, om te begrijpen hoe het functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context
7. Zet zijn/haar vakmanschap en belichaamde kennis in andere settings in
Onderzoekt en verdiept zich in verschillende praktijken van muziek en geluid
Past aspecten van muziek en geluid toe in de artistieke praktijk
Verkennen van en experimenteren met concepten van muziek en geluid en deze omzetten in belichaamde kennis
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen zijn/haar artistieke praktijk en de samenleving
Onderzoekt een specifiek artistiek veld, om te begrijpen hoe het functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context

Leerinhoud

Door deze onderwerpen op te nemen in de Master dansopleiding, kan de danskunstenaar muziek en geluid niet alleen zien als elementen om de creatie te ondersteunen, maar ook als agentschappen en instrumenten om een voorstelling te onderzoeken, te componeren en te definiëren. Het doel is om de dialoog tussen de student en zijn praktijk verder uit te breiden door een uitwisseling aan te gaan met twee docent-kunstenaars die in één week hun praktijk, onderzoek en perspectieven op deze onderwerpen zullen delen.

Samen zien we dat de verstrengeling van deze perspectieven niet alleen bijdraagt aan een breder begrip van muziek en een uitgebreidere notie van geluid, maar ook aan nieuwe manieren om dans waar te nemen, te componeren en te creëren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Zie Trotter (studiegids)
  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen115,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk50,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

De student moet 2/3 aanwezig zijn voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens dit opleidingsonderdeel vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid (gewettigde afwezigheid wordt niet meegerekend in de 2/3)
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd/artistiek coördinator

De student moet slagen voor elke deelproef van het opleidingsonderdeel om voor het volledige opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt de student voor dit opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode. Het cijfer van de andere deelproef wordt behouden.