Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Onderzoek: dans en maatschappij35204/2171/2122/1/63
Studiegids

Onderzoek: dans en maatschappij

35204/2171/2122/1/63
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in Dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Andere co-titularis(sen): Cassiers Edith
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Onderzoek: Dans en Maatschappij reflecteren studenten op hun onderzoeksvraag in een kritisch perspectief, waarbij ze hun artistieke praktijk in een bredere artistieke, politieke, culturele en sociale context plaatsen.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen
Zoekt actief naar een reeks bronnen en methodologieƫn die verband houden met actueel dansonderzoek
Toont basiskennis van de huidige discussies in sociale, politieke, culturele en economische context
6. Is in staat het artistieke veld te onderzoeken om zijn/haar praktijk te voeden en zich dienovereenkomstig te positioneren
Is vertrouwd met verschillende vormen van dansonderzoek en erkent hoe het functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context
Eigen artistiek onderzoek analyseren, uitwerken en relateren aan relevante onderwerpen zoals postkolonialisme, necropolotiek, culturele studies, queer studies
Toont basiskennis van de huidige discussies in sociale, politieke, culturele en economische context
(Her)definieert, verdedigt en, indien nodig, daagt zijn/haar rol uit als kunstenaar in de samenleving
8. Construeert, door vertaling naar en interactie met de samenleving, een zich ontwikkelende praktijk
(Her)definieert, verdedigt en, indien nodig, daagt zijn/haar rol uit als kunstenaar in de samenleving
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen zijn/haar artistieke praktijk en de samenleving
Is vertrouwd met verschillende vormen van dansonderzoek en erkent hoe het functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context
Eigen artistiek onderzoek analyseren, uitwerken en relateren aan relevante onderwerpen zoals postkolonialisme, necropolotiek, culturele studies, queer studies
(Her)definieert, verdedigt en, indien nodig, daagt zijn/haar rol uit als kunstenaar in de samenleving

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel Onderzoek: Dans en Samenleving, worden studenten aangemoedigd om na te denken over hun onderzoeksvraag in een wederkerige relatie tussen hun artistieke praktijk en de samenleving. Door het bespreken en analyseren van teksten en concepten zoals postkolonialisme, necropolitiek, culturele studies en queer studies, zullen ze deze perspectieven integreren in relatie tot hun eigen praktijk, waarbij ze kritische vaardigheden ontwikkelen die essentieel zijn voor het uitwerken van hun belichaamd artistiek onderzoek. Het opleidingsonderdeel wordt begeleid door docent(en) die, door het delen van concepten en begrippen, de student instrumenten aanreiken om hun praktijk in een bredere artistieke, politieke, economische en sociale context te plaatsen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Zie Trotter (studiegids)
  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen115,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht50,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De student moet 2/3 aanwezig zijn voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens dit opleidingsonderdeel vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid (gewettigde afwezigheid wordt niet meegerekend in de 2/3)
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd/artistiek coƶrdinator

De student moet slagen voor elke deelproef van het opleidingsonderdeel om voor het volledige opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt de student voor dit opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode. Het cijfer van de andere deelproef wordt behouden.