Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Onderzoek: dans en dramaturgie35211/2171/2122/1/10
Studiegids

Onderzoek: dans en dramaturgie

35211/2171/2122/1/10
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in Dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het doel van deze week is om een verruimd begrip van dramaturgie te creëren. Hoe kan dramaturgie een belichaamde praktijk ondersteunen vanuit een hedendaags gezichtspunt?

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Ontwikkelt en verwoordt zijn/haar lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
Gebruikt dramaturgische tools in de eigen artistieke praktijk
Reflecteert, ontwikkelt, communiceert en documenteert dramaturgische inzichten en relateert deze aan eigen belichaamd artistiek onderzoek
2. Organiseert een duurzame artistieke praktijk om de belichaamde praktijk uit te breiden
Gebruikt dramaturgische tools in de eigen artistieke praktijk
3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen
Toont een kritisch metabewustzijn over culturele en ideologische aspecten van het functioneren van artistieke codes in het het artistieke veld en in de de eigen artistieke praktijk
Toont een basiskennis van de functie(s) van dramaturgie in dans
Reflecteert, ontwikkelt, communiceert en documenteert dramaturgische inzichten en relateert deze aan eigen belichaamd artistiek onderzoek
6. Is in staat het artistieke veld te onderzoeken om zijn/haar praktijk te voeden en zich dienovereenkomstig te positioneren
Is vertrouwd met dramaturgie in de danscontext, en weet hoe deze functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context
Toont een kritisch metabewustzijn over culturele en ideologische aspecten van het functioneren van artistieke codes in het het artistieke veld en in de de eigen artistieke praktijk
Toont een basiskennis van de functie(s) van dramaturgie in dans
7. Zet zijn/haar vakmanschap en belichaamde kennis in andere settings in
Gebruikt dramaturgische tools in de eigen artistieke praktijk
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen zijn/haar artistieke praktijk en de samenleving
Is vertrouwd met dramaturgie in de danscontext, en weet hoe deze functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context
Toont een kritisch metabewustzijn over culturele en ideologische aspecten van het functioneren van artistieke codes in het het artistieke veld en in de de eigen artistieke praktijk

Leerinhoud

De praktijk van de dramaturgie is historisch verbonden met het theater. Dit begrip werd in de tweede helft van de 20e eeuw geïntroduceerd in de westerse hedendaagse dansscène. Door dramaturgie te relateren aan dans werd het vakgebied van de dramaturgie uitgebreid. In deze onderzoeksweek zullen de studenten kennis maken met het begrip dramaturgie. Reizend door de geschiedenis worden verschillende opvattingen van de term geïntroduceerd. Daarnaast zullen gastspreker(s), naast de hoofddocent, hun visie en persoonlijke dramaturgische praktijk delen. Het doel van deze week is om een breder begrip van dramaturgie te creëren. Hoe kan dramaturgie een belichaamde praktijk ondersteunen vanuit een hedendaags gezichtspunt?

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Zie Trotter (studiegids)
  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht50,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De student moet 2/3 aanwezig zijn voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens dit opleidingsonderdeel vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid (gewettigde afwezigheid wordt niet meegerekend in de 2/3)
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd/artistiek coördinator

De student moet slagen voor elke deelproef van het opleidingsonderdeel om voor het volledige opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt de student voor dit opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode. Het cijfer van de andere deelproef wordt behouden.