Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Onderzoek: dans en documentatie35214/2171/2122/1/15
Studiegids

Onderzoek: dans en documentatie

35214/2171/2122/1/15
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in Dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Andere co-titularis(sen): De Laet Timmy
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel zullen studenten reflecteren op noties van archiveren en documenteren in de danscontext en deze relateren aan hun artistieke praktijk.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Ontwikkelt en verwoordt zijn/haar lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
Onderkent, reflecteert, ontwikkelt en communiceert archief- en documentatiemethoden en relateert deze aan eigen artistiek belichaamd onderzoek
Toont praktische vaardigheden met betrekking tot archiefonderzoek, documentatie en analyse van dans
Analyseert dansdocumentatie en -archivering, zoals het lichaam als archief, mondelinge geschiedenissen, vormen van schrijven, visuele representatiewijzen, en werkt dit uit in relatie tot de eigen artistieke praktijk
2. Organiseert een duurzame artistieke praktijk om de belichaamde praktijk uit te breiden
Toont praktische vaardigheden met betrekking tot archiefonderzoek, documentatie en analyse van dans
3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen
Onderkent, reflecteert, ontwikkelt en communiceert archief- en documentatiemethoden en relateert deze aan eigen artistiek belichaamd onderzoek
Toont praktische vaardigheden met betrekking tot archiefonderzoek, documentatie en analyse van dans
Analyseert dansdocumentatie en -archivering, zoals het lichaam als archief, mondelinge geschiedenissen, vormen van schrijven, visuele representatiewijzen, en werkt dit uit in relatie tot de eigen artistieke praktijk
6. Is in staat het artistieke veld te onderzoeken om zijn/haar praktijk te voeden en zich dienovereenkomstig te positioneren
Heeft basiskennis van documentatie en archiveringsprocessen in dans en legt verbanden met de bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context
7. Zet zijn/haar vakmanschap en belichaamde kennis in andere settings in
Analyseert dansdocumentatie en -archivering, zoals het lichaam als archief, mondelinge geschiedenissen, vormen van schrijven, visuele representatiewijzen, en werkt dit uit in relatie tot de eigen artistieke praktijk
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen zijn/haar artistieke praktijk en de samenleving
Heeft basiskennis van documentatie en archiveringsprocessen in dans en legt verbanden met de bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel Onderzoek: Dans en Documentatie worden studenten aangemoedigd om verschillende archiverings- en documenteringsmethoden te onderzoeken en te relateren aan hun eigen artistiek onderzoek.

De cursus wordt begeleid door docent(en) met verschillende achtergronden, die ideeën delen over re-enactment, archiverings methoden in dans, en hoe archiveringsprocessen ook kunnen worden opgevat als politieke handelingen. Door praktijk en theorie met elkaar te verweven, delen de docenten hun methodes, bekommernissen en perspectieven in het archiveren en documenteren van dans, en bieden ze de student tools aan om te implementeren, te reflecteren en te relateren aan hun artistieke praktijk.

Samen dragen deze dialogen niet alleen bij aan een breder begrip van archiveringsprocessen en een uitgebreidere notie van documenteren in dans, maar ook aan nieuwe manieren om dans waar te nemen, te creëren en te analyseren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Zie Trotter (studiegids)
  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk50,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De student moet 2/3 aanwezig zijn voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens dit opleidingsonderdeel vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid (gewettigde afwezigheid wordt niet meegerekend in de 2/3)
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd/artistiek coördinator

De student moet slagen voor elke deelproef van het opleidingsonderdeel om voor het volledige opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt de student voor dit opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode. Het cijfer van de andere deelproef wordt behouden.