Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Masterproef (acteren)6699/2172/2122/1/13
Studiegids

Masterproef (acteren)

6699/2172/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar) of 31.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de academisch gerichte Bachelor-opleiding Drama/Acteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
Realiseert zijn eigen rol in die theaterproductie
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
Conceptualiseert een theaterproductie in samenwerking met de docent en de medestudenten
Realiseert een theaterproductie in samenwerking met de docent en de medestudenten
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
Toetst zijn visie bij het publiek
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
Conceptualiseert een theaterproductie in samenwerking met de docent en de medestudenten
Integreert de verworven doelen uit Spel 1, Spel 2 en Spel 3.
Realiseert een theaterproductie in samenwerking met de docent en de medestudenten
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
Integreert de verworven doelen uit Spel 1, Spel 2 en Spel 3.
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
Integreert de verworven doelen uit Spel 1, Spel 2 en Spel 3.
Toont zijn unieke theatraliteit, persoonlijkheid en visie op de wereld middels het spelen van een tekst, een rol, een voorstelling.
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
Suggereert, in samenspraak met zijn medestudenten, een docent (theaterregisseur) met wie hij graag in contact zou treden ter bevordering van zijn ontwikkeling
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
Conceptualiseert een theaterproductie in samenwerking met de docent en de medestudenten
Integreert de verworven doelen uit Spel 1, Spel 2 en Spel 3.
Realiseert een theaterproductie in samenwerking met de docent en de medestudenten

Leerinhoud

Onderzoek, repetitie en uitvoering van een tekstuele of op tekst gebaseerde ensembleproductie, gepresenteerd in openbare voorstellingen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk100,00 uren
Werktijd buiten de contacturen530,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00