Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Argumentatie750/2172/2122/1/89
Studiegids

Argumentatie

750/2172/2122/1/89
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Woordkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar) of 31.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Project 3 EN geslaagd voor Podium 3 EN geslaagd voor Schrijven 3 EN geslaagd voor Media 3.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
geeft blijk van maturiteit, zowel in het erewoord als in het interview.
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
brengt het ‘erewoord’ voor een publiek als afsluiting van het masterjaar.
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
weet zich in een interview dat volgt op het ‘erewoord’ helder uit te drukken bij vragen over het gehele parcours van de opleiding en over de masterproef.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
koppelt zich na het afleggen en presenteren van de masterproef los van het maakproces en bevraagt het eigen resultaat.
reflecteert via de schrijfopdracht ‘erewoord’ over het persoonlijke parcours doorheen de opleiding.

Leerinhoud

De student communiceert regelmatig met een mentor over diens parcours.
Erewoord: een openbare verdediging waar de student verslag doet van diens persoonlijke bevindingen en ervaringen tijdens het masterjaar. Het onderzoek en de gemaakte keuzes worden beargumenteerd en gemotiveerd.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00