Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Masterclasses30145/2172/2122/1/31
Studiegids

Masterclasses

30145/2172/2122/1/31
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
  • Kleinkunst binnen Drama
  • Woordkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd PASS-FAIL.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
legt contacten over disciplines heen
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
 hanteert, implementeert de werkmethode om te creëren
schat het representatief belang voor zijn eigen opleiding en eindproject in en kan dit verantwoorden.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
reflecteert over het bewustzijn van de werkmethode

Leerinhoud

De student vergroot de eigen artistieke bagage door het volgen van twee van de aangeboden masterclasses (naar keuze) of stage (enkel voor de afstudeerrichting Woordkunst).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt permanent beoordeeld op motivatie, vaardigheden, attitude en evolutie tijdens de masterclasses. Hij/zij/hen moet minstens 2 van de aangeboden masterclasses volgen.

Toetsing
100% vaardigheidstoets artistiek permanent (P)

De student dient minstens 2 van de aangeboden masterclasses te volgen. De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

De beoordeling gebeurt door permanente evaluatie en wordt uitgedrukt in geslaagd of niet-geslaagd.