Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Masterproef (woordkunst)12094/2172/2122/1/16
Studiegids

Masterproef (woordkunst)

12094/2172/2122/1/16
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Woordkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar) of 31.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Project 3 EN geslaagd voor Podium 3 EN geslaagd voor Schrijven 3 EN geslaagd voor Media 3.

Indien niet alle vakken van de bachelor zijn afgewerkt, kan de student pas inschrijven voor dit opleidingsonderdeel als zij/hij/die daarvoor de toestemming heeft van de Toelatingscommissie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
verantwoordt een zelfgekozen thema.
vormt zijn onderzoek om tot een volwaardige, artistieke realisatie.
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
creëert een vormelijk kader voor het presenteren van de masterproef.
maakt tijdens het werkproces keuzes die het resultaat versterken en onderbouwt deze keuzes.
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
betrekt het publiek bij het onderwerp.
vertaalt het onderzoek van zijn masterproef op een heldere manier naar het publiek.
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
daagt het begrip artisticiteit uit aan de hand van techniciteit, originaliteit, eigenheid en verdieping.
geeft in zijn masterproef blijk van de beheersing van zijn ambacht: van de technische, inhoudelijke en artistieke competenties die de student doorheen zijn loopbaan in de school heeft aangeleerd.
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
geeft blijk van de nodige flexibiliteit en van recuperatievermogen bij hindernissen of wijzigingen in het proces.
is gedisciplineerd en zelfwerkzaam en stelt zichzelf deadlines.
verwerkt en distilleert input en feedback doorheen het werkproces.
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
oefent in de uitwerking van de masterproef zijn artistieke praktijk steeds verfijnder en doelgerichter uit.
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
houdt rekening met artistieke en technische mogelijkheden.
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
beargumenteert de keuze van begeleider en mentor.
onderbouwt de keuze van de juiste locatie en technische middelen die hij nodig heeft om op gepaste wijze zijn project te presenteren.
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
schakelt experts uit andere disciplines in
3. Samenwerking - 3.3. interculturele en internationale context
situeert zich binnen het cultuurlandschap
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
verzamelt documentatie die het project verrijkt.
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
documenteert zich op verschillende manieren en via diverse bronnen.
stelt de juiste vragen om zijn thema te benaderen en stuurt bij indien nodig.
werkt het thema consequent uit tijdens het gehele proces van de masterproef.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
reflecteert en communiceert regelmatig over het werkproces.
verwoordt aan de hand van een kernvraag de eigen kijk op het thema in het masterproject.
4. Positioneren - 4.4. financiële, commerciële en juridische aspecten
onderhandelt met mogelijke actoren uit het werkveld

Leerinhoud

De Masterproef bestaat uit één of meerdere artistieke projecten:
De student realiseert werk in één van de gebieden Podium, Media of Schrijven of in een symbiose ervan. Die bepaalt zelf inhoud en vorm van het artistiek concept en onderzoekt hiermee de grenzen van het vakgebied.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen590,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00
Semester 1Afstudeeropdracht100,00
Semester 2Afstudeeropdracht100,00