Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Stage/project33186/2172/2122/1/23
Studiegids

Stage/project

33186/2172/2122/1/23
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Kleinkunst binnen Drama
  • Master in het drama, trajectschijf 4
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
werkt proactief aan een creatief project
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
neemt initiatief om contacten te leggen in het werkveld
neemt initiatief om zichzelf te profileren in het werkveld
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
hanteert technische en technologische hulpmiddelen binnen zijn vakgebied
implementeert haar/zijn mogelijkheden en artistieke gerichtheid in
toetst zijn verworven competenties aan de voornaamste vereisten van het werkveld
4. Positioneren - 4.4. financiële, commerciële en juridische aspecten
wendt zijn financiële, commerciële en juridische kennis aan in het werkveld

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage540,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00