Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Kamermuziek 4286/2173/2122/1/20
Studiegids

Kamermuziek 4

286/2173/2122/1/20
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Gitaar (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Klavecimbel (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Orgel (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Orkestinstrument (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Pianoforte (optie podium) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Gitaar (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Klavecimbel (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Orgel (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Orkestinstrument (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Piano (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Pianoforte (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
In andere opleidingen:
 • Master in de muziek als Kamermuziek 4 (collaborative piano)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Grimm Justus
Andere co-titularis(sen): Agsteribbe Frank, Albert Ludwig, Couck Nico, Danel Guy, de Jong Hans, De Neve Guido, Hadermann Ivo, Leire Lode, Leschenko Polina, Mariën Ludo, Neyens Filip, Nielandt Luc, Overlach Miriam, Pollet Francis, Proot Stephanie, Reusens Francis, Rodrigues Eliane, Sanen Jan, Smets Jan, van Echelpoel Bernd, Verdin Joris, Willems Carlo, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Kamermuziek 3.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepslessen aangevuld met:
masterclasses
studentenconcerten
projecten georganiseerd door de instelling
concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student verwerft zelfstandig kennis van en inzicht in het kamermuziekrepertoire representatief voor zijn instrument en beheerst het overeenkomstige niveau (zie repertoirelijst M1)
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student heeft kennis van de internationale kamermuziekpraktijk en bereikt internationaal gehanteerde normen in zijn vertolking
1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student kan muzikaal leiding nemen in verschillende bezettingsvormen
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student beschikt, met het oog op vertolking voor een publiek, over ritmiek, melodievoering, harmonisch inzicht, samenspel, klankbalans, intonatie, technische beheersing van het instrument(arium), stilistiek, analytisch denkvermogen, interpretatie, muzi
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan zelfstandig complex kamermuziekrepertoire analyseren en interpreteren via zijn vertolking
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student kan organisatorisch en respectvol leiding nemen binnen verschillende bezettingsvormen
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student kan individuele- en groepsgerichte plannen, uitvoeren en bijsturen en zijn podiumattitude en uitvoering aanpassen aan een concrete situatie (opstelling/positie)

Leerinhoud

Lees het vademecum Kamermuziek
Werken uit verschillende stijlperiodes en met verschillende bezettingen, te bepalen in overleg met de toegewezen kamermuziekdocenten(en)
bij voorkeur min. één werk na 1950 (niet voor klavecimbel en orgel)
bij voorkeur min. één werk van een Belgisch componist


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren te ontlenen in bibliotheken of zelf aan te kopen
Repertoirekeuze in overleg met de toegewezen docent

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen240,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00