Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Muzikale projecten 4379/2173/2122/1/78
Studiegids

Muzikale projecten 4

379/2173/2122/1/78
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 4
    Afstudeerrichting:
    • Jazz
  • Master of Arts in Music
    Afstudeerrichting:
    • Jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Muzikale projecten 3.

Onderwijsorganisatie (tekst)

* Een concert

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van 'Muzikale projecten 3'

Eindcompetenties (tekst)

De student is in staat om op zelfstandige basis, buiten de pedagogische en didactische lesomgeving, een soloproject te ontwikkelen waarbij hij/zij volledige muzikale vrijheid geniet. De student moet ook aandacht schenken aan de technische omstandigheden van het concert. Bedoeling is vooral de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de student en de persoonlijke ontwikkeling als muzikant te trainen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student ontwikkelt solorepertoire.
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student toont een persoonlijke stijlontwikkeling in de realisatie van een soloproject
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student kan de zoektocht naar een persoonlijke artistieke visie overbrengen op het publiek
De student kan via muzikale en verbale communicatie het publiek overtuigen
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student toont zelfstandigheid bij het opbouwen van expertise rond solospel.
2.5m De student is op de hoogte van de technische en technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
De student experimenteert met de technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied

Leerinhoud

Het voorbereiden en uitvoeren van een soloconcert.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Partituren * Technische fiches * Repertoire

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: De student brengt een solo-optreden in een muziekstijl naar keuze. Timing kan variëren afhankelijk van het instrument en het concept, met een minimum van ongeveer 10 en een maximum van 15 minuten. De student dient de enige muzikant op het podium te zijn.

Evaluatienormen: De student is geslaagd indien hij/zij 50% van de punten behaalt.

Beoordelingscriteria zijn:
Artistiek concept
Artistieke uitvoering
Zelfzekerheid en overtuigingskracht
Creativiteit
Organisatie