Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Opera 2463/2173/2122/1/24
Studiegids

Opera 2

463/2173/2122/1/24
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang binnen Muziek
  Keuzepakket:
  • Zang Master 2
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) (masterproef creatief eindproject zang) binnen Instrument / Zang
  • Zang (optie podium) (masterproef zang) binnen Instrument / Zang
  Keuzepakket:
  • Zang Master 2
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  Keuzepakket:
  • Zang Master 2 (1)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Cilliers Jeanne Minette, Joosten Guido
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Opera 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

zie vademecum van de vocale vakgroep

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student breidt het (zelf gekozen) repertoire uit, doet aan scenisch vormgeven en presenteert het.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
De reeds eerder verworven ervaring met speltechnieken worden verder uitgewerkt. Er komt meer aandacht voor het samenspel en eveneens voor het individueel werkproces waarin de student autonoom spelopdrachten moet voorbereiden en brengen voor een publiek. Hierin wordt nagegaan in welke mate hij de theoretische en technische vaardigheden kan koppelen en omzetten in een boeiend toonmoment. Op geregelde tijdstippen controleren we ook in welke mate de student zich, anders dan in spelmomenten, kan uitdrukken over diverse items uit zijn toekomstige beroepswereld.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren/dramateksten
Uitzonderlijk beeldmateriaal en cd-opnames
Alle lessen vinden plaats in een aanwezigheid van een repetitor voor de muzikale begeleiding (piano). De studenten kunnen, indien zij dat wensen, decor en kostuumelementen, alsook rekwisieten gebruiken in de lessen. Deze dienen zij zelf aan te schaffen.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00