Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Masterproef zang11829/2173/2122/1/20
Studiegids

Masterproef zang

11829/2173/2122/1/20
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) (masterproef zang) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) (masterproef zang) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Cambier Anne, Cilliers Jeanne Minette, Jankowski Gary, Richards Andrew
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- besprekingen Masterproef Reseearch & lecture performance
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student bewijst dat het concept een artistieke meerwaarde biedt voor de uitvoering van het gekozen repertoire
De student wendt de juiste artistieke bouwstenen aan in functie van dit concept (zoals repertoirekeuze, locatie, artiesten, presentatievorm)
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student beroert bewust het publiek vanuit een persoonlijke visie en artistieke gedrevenheid
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student beheerst de muzikale parameters (zoals ritmiek, melodievoering, dynamiek, articulatie) in de uitvoering
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student is ondernemend en planmatig
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student toont harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student beheerst een juiste speeltechniek en -houding
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden
De student toont een gepast podiumgedrag
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student betoont respect voor zijn collega’s
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student kan samenwerken en leiding geven in een multidisciplinair en internationaal team
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student maakt een sterk artistiek programmaconcept dat getuigt van een diepgaande en overkoepelende visie
4.4        De student heeft kennis en inzicht in de financiële, juridische, organisatorische en commerciële aspecten van de beroepspraktijk en kan deze toepassen op zijn/haar artistieke praktijk.
De student beheerst de financiële, commerciële en juridische aspecten van het vakgebied

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Het jaarprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent. Veelal betreft dit het programma voor de masterproef.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Patituren van het masterproefexamen. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & literatuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied
- Handleidingen "richtlijnen papers" en "richtlijnen masterproeven" cfr. webstek
- Brochure "Academisering? onderzoek aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen" cfr. webstek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen480,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00