Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Auditietraining 213433/2173/2122/1/42
Studiegids

Auditietraining 2

13433/2173/2122/1/42
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 4
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestinstrument (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestinstrument (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Fleyt Karin
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Billiet Jeroen, De Neve Guido, De Neve Leo, Hadermann Ivo, Overlach Miriam, Pollet Francis, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Auditietraining 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zelfstudie. De student kan evenwel raadgevingen vragen aan de hoofdvakdocent tijdens de individuele instrumentlessen.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student beheerst het instrument en kan met inzicht, stijlkennis en artistieke uitstraling een partituur vertolken in de zeer specifieke context van een auditie
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student beheerst het instrument en kan met inzicht, stijlkennis en artistieke uitstraling een partituur vertolken in de zeer specifieke context van een auditie
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student studeert de orkesttrekken zelfstandig in maar raadpleegt de hoofddocent voor advies

Leerinhoud

Lees het vademecum.
De studenten bereiden zich voor om professioneel te kunnen functioneren binnen een orkest. Daartoe studeren ze relevante (de passages die op verschillende audities gevraagd worden) passages voor hun instrument uit de orkestliteratuur en frequent gevraagde concerti of solowerken op audities in professionele orkesten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren
Opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)