Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Research 5 (jazz)32699/2173/2122/1/45
Studiegids

Research 5 (jazz)

32699/2173/2122/1/45
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 5
    Afstudeerrichting:
    • Jazz
  • Master of Arts in Music
    Afstudeerrichting:
    • Jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Mentens Chris
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student bouwt expertise op door een efficiënte organisatie en door het volgen van een efficiënte studieplanning
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student verwerft door het transcriberen en analyseren van bestaand materiaal inzicht in complexe muziekstructuren
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student kan de gemaakte transcripties kritisch becommentariëren in het licht van de eigen uitvoeringspraktijk en van de ruimere culturele en (muziek)historische context
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student reflecteert spontaan en kritisch in functie van artistieke groei binnen de eigen uitvoeringspraktijk
4.3 De student kan het resultaat van zijn kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan een kritische reflectie, gelinkt aan de eigen uitvoeringspraktijk schriftelijk weergeven in een correct taalgebruik.

Leerdoelen

2.2 bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie
De student bouwt expertise op door een efficiënte organisatie en door het volgen van een efficiënte studieplanning

2.3 kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken
De student verwerft door het transcriberen en analyseren van solo’s inzicht in complexe muziekstructuren

4.1 heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student kan de gemaakte transcripties kritisch becommentariëren in het licht van de eigen uitvoeringspraktijk en van de ruimere culturele en (muziek)historische context

4.2 heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student reflecteert spontaan en kritisch in functie van artistieke groei binnen de eigen uitvoeringspraktijk

4.3 kan het resultaat van zijn kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan een kritische reflectie, gelinkt aan de eigen uitvoeringspraktijk schriftelijk weergeven in een correct taalgebruik.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00