Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Biologie20980/2181/2122/1/19
Studiegids

Biologie

20980/2181/2122/1/19
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): van den Akker Suzanne, Wouters Flore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Microbiologie is de wetenschap die micro-organismen bestudeert. Ze kunnen alleen bekeken worden met de microscoop en vormen een grote, diverse groep van organismen die bestaan als één enkele cel of als een groep van cellen. De bouw en vermeerdering van verschillende micro-organismen (bacteriën, protozoa, gisten, schimmels en virussen) komen aan bod evenals de factoren (temperatuur, pH, ontsmetting,…) die de groei beïnvloeden of afremmen. Micro-organismen spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven en hun invloed kan zowel negatief als positief zijn.

De wetenschap van de biologie is de wetenschap van het leven. De cel wordt beschouwd als de kleinste eenheid van het leven, en vormt de bouwsteen van elk levend organisme. In zijn eenvoudigste vorm kan één cel alle taken vervullen om zichzelf in stand te houden en zich te vermenigvuldigen. Een cel is opgebouwd uit celorganellen, waarbij de opbouw, functie, groei en differentiatie, evenals het transport in de cel, instaan voor de goede werking van de cel. Een cel fungeert in een meercellig organisme echter nooit alleen. Ze werken als losse cellen samen of zijn georganiseerd in weefsels en organen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
vergelijkt de identificatietechnieken voor micro-organismen
deelt levende wezens in in taxonomische groepen op basis van gemeenschappelijke kenmerken
legt de celcyclus en de stadia van de mitose van een eukaryote cel uit
legt het verband tussen structuur en functie van celonderdelen, cellen en primaire weefsels
benoemt de delen van micro-organismen
ontleedt de voortplantingsmechanismen van micro-organismen
verduidelijkt de verschillen tussen micro-organismen
beschrijft de groei van micro-organismen
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
benoemt celonderdelen, cellen, fases van de celcyclus en primaire weefsels aan de hand van beeldmateriaal
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
legt sterilisatietechnieken uit

Leerinhoud

Microbiologie
WAAROM?
Waarom bestuderen we micro-organismen?
Inleiding in soorten micro-organismen.
Toepassingsgebieden van de microbiologie.
Samenlevingsvormen: saprofiet – parasiet – commensalisme - …
Besmettingsleer en overdrachtsvormen.
Invloed van micro-organismen op het dagelijks leven
WAT?
Wat zijn micro-organismen?
De bouw en de vermeerdering van verschillende micro-organismen: virussen, bacteriën, protozoa, schimmels en gisten.
Indeling
HOE?
Hoe leven micro-organismen?
De vermeerdering van verschillende micro-organismen: virussen, bacteriën, protozoa, schimmels en gisten
De groeivoorwaarden van bacteriën: pH, zuurstof, C-bron, N-bron, …
Groeioptima, groeicurves en groeifases.
WEG?
Hoe kunnen micro-organismen verwijderd en/of gedood worden?
Sterilisatietechnieken en hun toepassingen
WIE?
Identificatie van micro-organismen, wie zijn die micro-organismen?
Identificatiemethodes op basis van biochemie: gram-kleuring, serologie, biochemische fingerprint, multitestsystemen, faagtypering
WIE? (vervolg)
Identificatie van micro-organismen, wie zijn die micro-organismen?
Identificatiemethodes op basis van DNA: sequenering, pcr, DNA-fingerprinting en GC-gehalte.

Celbiologie
De kenmerken van het leven
Indeling van de verschillende organismen
De eukaryote cel als basis van een organisme
Verschil tussen een plantencel en een dierlijke cel
Endosymbiose
Bespreking van de verschillende celorganellen van de eukaryote cel:
Het plasmamembraan, de celkern, ribosomen, RER, SER, golgi-apparaat, peroxisomen, mitochondriën, chloroplasten
Bespreking van:
Het cytoskelet, cilia en flagellen, centrosoom, celdeling, cellulaire afzettingsproducten (dierlijke cel, plantencel), specialisaties van het plasmamembraan, transport over het plasmamembraan, enzymen
Bespreking van een delende cel:
Celcyclus en de verschillende fasen van de mitose
Bespreking van:
de celgroei en differentiatie
de histologie van epitheelweefsel, bindweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel

Studiematerialen (lijst)

Anatomie en fysiologie, 8ste editie (MyLab)Verplicht
  • Auteur: Frederic H. Martini Edwin F. Bartholomew

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursustekst Microbiologie - R. Santens en F. Wouters

Powerpoint lessen microbiologie en celbiologie

Digitale leeromgeving: https://digitap.ap.be/

Bij dit boek wordt een gratis code geleverd voor toegang tot het digitale leerplatform "MyLab" waarin extra oefeningen kunnen gemaakt worden ter voorbereiding en ter verwerking van de hoorcolleges. Deze code kan slechts éénmaal gebruikt worden, dus bij interesse voor deze online module moet er opgelet worden met de aankoop van tweedehandsboeken. Indien er geen interesse is voor de onlinemodule, kan een tweedehandsboek of een ebook (ISBN 9789043039062) aangekocht worden.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Handboek voor celbiologie ‘Anatomie en fysiologie, een inleiding'. Frederic H. Martini & Edwin F. Bartholomew. Pearson education, ISBN 978 90 4303 583 5(met e-learning module)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Gesloten boek. Open en gesloten vragen. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht.
Beide facetten worden bevraagd: Microbiologie en Celbiologie
Toegestane hulpmiddelen: geen (ook geen rekentoestel)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Gesloten boek. Open en gesloten vragen. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht.
Beide facetten worden bevraagd: Microbiologie en Celbiologie
Toegestane hulpmiddelen: geen (ook geen rekentoestel)

Toetsing (tekst)

Berekening van het totaal punt "Biologie"

Gewicht facet "Microbiologie": 50%

Gewicht facet "Celbiologie": 50%

Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.