Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Biochemie 120978/2181/2122/1/48
Studiegids

Biochemie 1

20978/2181/2122/1/48
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Heykers Annick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Biochemie is de wetenschappelijke discipline die probeert het fenomeen 'leven' te verklaren op moleculair vlak. Men maakt er gebruik van de methodieken en de terminologie van de scheikunde om verschillende aspecten van cellen en levende organismen te beschrijven en te begrijpen. In deze cursus zullen we een stuk van de biochemische basis bekijken die nodig is voor het begrijpen van andere biochemische en biotechnologische disciplines.  Vervolgens bespreken we de eiwitten, polymeren die zijn opgebouwd uit twintig verschillende soorten aminozuren en betrokken zijn bij ongeveer alles wat in levende materie gebeurt. Het unieke verband tussen hun structuur en functie wordt ingeoefend en gekoppeld aan een aantal analyses in de praktijk. Een tweede belangrijke groep zijn de enzymen, een aparte klasse van de eiwitten. Enzymen zijn krachtige, reactiespecifieke en regelbare katalysatoren die absoluut noodzakelijk zijn om de reacties van het metabolisme met de gewenste snelheid te laten verlopen. In de actuele biotechnologie zal men specifieke zuivere enzymen in celvrije systemen gebruiken om reacties naar wens te katalyseren. Maar ook in de industrie, voeding en de geneeskunde is kennis en gebruik van enzymen niet meer weg te denken. Voorbeelden uit de actualiteit en praktijk zullen dit hoofdstuk ondersteunen. Ten laatste worden de hormonen als biochemische boodschappers besproken. Een eerder diverse groep van biomoleculen, die het overbrengen van indirecte signalen in een meercellig organisme als gemeenschappelijk kenmerk hebben. Meer inzicht in deze moleculen en hun werking opent een heel andere kijk op het 'fenomeen' leven en hoe bepaalde processen simultaan verlopen zonder elkaar te storen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
geeft duiding bij het protocol van biochemische proeven
verklaart de interacties die zorgen voor de opbouw, structuur en functie van macromoleculen zoals eiwitten, enzymen en hormonen
verklaart de belangrijkste eigenschappen en karakteristieken van eiwitten, enzymen en hormonen
beschrijft een biochemische cascade aan de hand van een figuur of tekst
legt verbanden tussen structuur en functie van eiwitten, enzymen en hormonen
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
berekent ruwe data van biochemische proeven
interpreteert opzet en berekeningen van biochemische proeven

Leerinhoud

1. Eiwitten - theorie - oefeningen uit de praktijk
2. Enzymen - theorie - werken met enzymkits - oefeningen
3. Hormonen - theorie

Inhoudelijke vragen over de leerinhouden worden tijdens het academiejaar behandeld via het digitale leerplatform (forum). Inhoudelijke vragen via mail worden niet beantwoord. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Noodzakelijke leermiddelen
Cursus Biochemie 1 - G. Caethoven - Antwerpen, AP Hogeschool
Werkboek Biochemie 1 - G. Caethoven - Antwerpen, AP Hogeschool


Extra leermiddelen:
· Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving.

. Ingesproken powerpoints zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving.


Oefeningen en praktijkvoorbeelden zijn beschikbaar via digitap en/of Werkboek Biochemie 1 - G. Caethoven - Antwerpen, AP Hogeschool

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Gesloten boek. Open en gesloten vragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Gesloten boek. Open en gesloten vragen.

Toetsing (tekst)

Voor digitale examens: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.