Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Hematologie 220986/2181/2122/1/29
Studiegids

Hematologie 2

20986/2181/2122/1/29
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Caethoven Goele, Flies Reinoud
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Hematologie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Biologie EN geslaagd of getolereerd voor Anatomie en Fysiologie).

Korte omschrijving

Deze lessenreeks beoogt de laboratoriumtechnische en klinische aspecten van de bloedgroepenproblematiek in de volle breedte van het gebied - d.w.z. het serologisch onderzoek, bloedgroep, antigenen en antilichamen en de toepassingen in de bloedtransfusie - op diepgaande wijze aan de orde te stellen. Daarnaast komt de hemostase aan bod. Hemostase is het proces dat enerzijds zorgt voor het stelpen van bloedingen en anderszijds de circulatie van het bloed in het bloedvatenstelsel toelaat.

Begincompetenties (tekst)


OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
geeft de pre-analytische condities schematisch weer
bespreekt de belangrijkste klinisch relevante bloedgroepsystemen
beschrijft de morfologie, functie en kinetiek van de verschillende witte bloedcellen (myelopoiese)
beschrijft de mechanismen van de primaire, de secundaire hemostase en de fibrinolyse
beschrijft de eigenschappen van de witte bloedcellen en kan deze in verband brengen met enkele niet maligne, pathologische processen     
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
beschrijft de verschillende stollingstesten en interpreteert ze
interpreteert de basisreferentiewaarden van hematologische parameters correct
interpreteert de invloed van enkele therapeutische anticoagulantia in het kader van monitoring
interpreteert agglutinatietesten van het ABO-en Rhesussysteem en antiglobulinetesten

Leerinhoud

 • Granulocyten (neutrofiel -eosinofiel -basofiel)
 • Lymfocyten
 • Monocyten
 • Rol bloedvat in hemostase
 • Bloedplaatjes (trombopoiese-morfologie- functie binnen de hemostase)
 • Primaire Hemostase ( werking + labotesten)
 • Secundaire Hemostase ( Werking - inhibitoren - labotesten)
 • Fibrinolyse (Werking - labotesten)
 • Anticoagulantia voor medisch gebruik (heparines + orale anticoagulantia)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Hematologie 2 (Flies Reinoud)
 • Actuele Websites
 • Boeken (zie bibliotheek)
 • Internet

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen123,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van duaal leren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.